Category Archive: az ókori kelet történelme

síiták

Szerző:

b 6, 7, 8   Síita irányzatok   a. Ali és a mozgalom gyökerei   Az iszlám történetének első nagy szakadása nem sokkal az iszlám megjelenése és Arab-félszigetet egyesítő diadala után következett be.… Bővebben…

Babilónia

Szerző:

Babilónia Babilónia ókori történelmi régió Dél-Mezopotámiában, a Tigris és azEufrátesz alsó szakaszánál. Sumer és Akkád területét foglalta magában. Babilónia Babilon (az ismeretlen jelentésű presumer Babilla szóból átetimologizált akkád név Báb ili, azaz Istenek Kapuja) városáról kapta a nevét, mely az itt… Bővebben…

amoriták, asszíria

Szerző:

Amorititák Az amoriták, vagy amurruk, amurrúk, emoreusok (héberül ’emōrî,egyiptomiul Amar, akkádul Tidnum vagy Amurrūm, sumerul MAR.TUvagy Martu) ókori sémi nép volt a Közel-Kelet en. Sémi nyelvet beszélő törzsek, első említés róluk Kr. e. 1000. körül történik. Számos városállamot alapítottak Észak-Szíriában és Észak-Mezopotámiában. Ők adták az Asszír Birodalom legjelentősebb népességét.… Bővebben…

akkád birodalom

Szerző:

Akkád birodalom Az Akkád Birodalom a sumer területektől északra helyezkedett el, melynek központja Akkád város volt, Kis és Babilon közelében, melyet a sumer királylistaszerint Sarukkín alapított. Pontos helye nem ismeretes. Neve először az agadei dinasztiának a felirataiban tűnt fel. Az akkádok szinte… Bővebben…

sumer történelme

Szerző:

Sumer történelme: Sumer (Akkádul: Šumeru; Sumerül: KI-EN-GIR, “Fényúr országa” az ókori Mezopotámiának az Eufrátesz, a Tigris folyó és aPerzsa-öböl által határolt területe, mely a mai Irak déli részén ésKuvaitban található. Nevét lakóiról, a sumerokról kapta. A legkorábbi sumer kultúrát… Bővebben…

Germanus Gyula a mohamedán utazókról

Szerző:

1.Az utazásra ösztönzés hagyománya az araboknál: Földrajzi irodalom — utazások – gyors fejlődés – utazási kedv, mentalistás. Koránvers: Járjatok be minden földet — ̔ Ali kalifának tulajdonított mondás – Az utazás a férfiak… Bővebben…

Az oszmán birodalom és a török köztársaság

Szerző:

AZ OSZMÁN BIRODALOM ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG Az oszmánok állama mintegy hat évszázadon keresztül állt fent. Egy kis határ menti bégség­ből három világrészre kiterjedő hatalmas birodalom lett, melynek csillaga tüneményes gyor­sa­sággal ívelt felfelé,… Bővebben…

Irán az iszlám előtt

Szerző:

IRÁN AZ ISZLÁM ELŐTT Irán történelme két nagy részre osztható, melyet az arab hódítás választ el egymástól. Az iszlám előtti periódus és az iszlám kor élesen elválik történelmileg. Az iszlám előtti időszak történetét… Bővebben…

az iszlám kori Irán

Szerző:

A 7. században új történelmi időszak kezdődött Irán történelmében. Az iszlám periódus egyszerre jelentette szakítást a korábbi, régi iráni hagyományokkal, vallással, ám számos elemében egyben folytatta is azt. Néhány évszázad alatt kialakult egy… Bővebben…

Az ókori Egyiptom kronológiája

Szerző:

(az évszámok egyéb jelzés nélkül Krisztus előtt értendők) kb. 700000-7000 BP            Paleolitikum kb. 8800-4700                    Szaharai neolitikum kb. 5300-3000   Predinasztikus kor Neolitikum-Nagada III. Alsó-Egyiptom                    Felső-Egyiptom 5300-4000 Neolitikum 4400-4000                                        Badári-kultúra 4000-3200 Maadi-kultúra 4000-3000                                        Nagada-kultúra: 4000-3500                                       … Bővebben…