az iszlám fenomenológiája

időpont: péntek, 10-11.30

helyszín: D/fsz. 1

kredit: 4

kód: BBN-VAL11-141:12, BBN-VAL-141:12

kurzusoktató: Gyöngyösi Csilla doktorandusz

elérhetőség: csilla.nelli.gyongyosi@gmail.com

a jegyszerzés módja: vizsga vagy rendszeres olvasmány-, és órai jegyzet beküldés;

osztályozás vizsgán:

0-60 % = 1

61-70 % = 2

71-80 % = 3

81-90 % = 4

91-100 % = 5

Kurzusleírás:

A kurzus célja kettős: egyrészt feldolgozza a vallástudomány néhány fontos elméletét, majd erre reflektálva példaként hozza fel az iszlámot, mint vallási jelenséget. Ezért egyrészt elméleti, célja a fogalmi gondolkodás minél mélyebb elsajátítása, illetve az elméletek alátámasztásának és cáfolatának elsajátítása egy sajátos példán keresztül, illetve az iszlám mélyebb megismerése. A másik célja a kurzusnak, hogy az ábrahámita vallásokat egységében és különbözőségében mutassa be, így az oktató rendszeresen kitér majd a judaizmus és a kereszténység jelenségeire. A kurzus bevezető jellegű: vallástudományi elméletekbe és az iszlám alapvető teológiai és filozófiai koncepcióiba vezet be. Emellett különböző nézőpontokból közelít a témájához: feldolgozásra kerül a szociológiai, ritalusztikus, történeti, összehasonlító, összehasonlító teológiai nézőpont. Emellett szó esik majd a vallástudomány három nagy alapvető irányzatáról és ezek módszertanáról: a német, francia és angolszász iskoláról. A hallgatóság betekintést nyer különböző vallási fogalmakba és elméleti konstrukciókba, összehasonlít és elemez, és ezáltal a kurzus hozzásegít a szélesebb látókörhöz, a vallásos sokszínűség jobb megértéséhez.

Tematika:

1. Bevezetés. Létezik-e egyáltalán a vallástudomány? A vallástudomány részei, problémái és terminológiája, a legfontosabb szakirodalmi tételek ismertetése. A szent fogalma. Létezik-e közös vallási nyelv? Olvasmány: Otto, Rudolf: A szent. Osiris, Budapest, 1997. p. 11-43.

2. A vallás tárgya. A monoteista istenkép, a monoteizmus kialakulásának elméletei. Az iszlám istenfogalma. A három monoteista világvallás isten-fogalmának hasonlóságai és különbségei. Olvasmány: 1. Assmann, Jan: Mózes, az egyiptomi. Osiris, Budapest, 2003. p. 13-76; 2. Bourdieu, Pierre: „A vallási mező kialakulása és struktúrája”, in A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Bp. 1978. p. 165–236.

3. A filozófusok istene. Istennevek, megfelelések, Isten 99 csodálatos neve. Istennevek, mint attribútumok, és az erről szóló filozófiai vita az iszlámban. Természetes teológia, negatív teológia, racionális teológia, istenérvek, falszafa és kalám. al-Gazáli és Ibn Tajmijja szerepe a modern iszlám kialakulásában. Olvasmány: 1. al-Ghazali: The 99 beautiful names of Allah. 2. Byrne, Marie: The Names of God in Judaism, Christianity and Islam. Continuum International Publishing Group, London-New York, 2011. 2. fejezet: p. 9-20.;

4. A vallás alanya. A szent ember. Próféta, próféták, kalifa, imám, vallási vezető, qádi, mufti, ulema, politikai iszlám, az iszlám politikai teológiája. Mohamed élete, mint történelem és szimbólum. A képi ábrázolás és a karikatúrák. A megszentelődés lehetőségei. Szúfik, marabútok, az eljövendő imám. Irányzatok, az iszlámjog szerepe, férfiak és nők szerepe. Létezik-e muszlim feminizmus? Olvasmány: 1. Weber, Max: Vallásszociológia. Helikon, Budapest, 2005. p. 64-103

5. Szent közösség 1. Közösség, mint társadalom és mint szekta. A „mi” és az „idegen” mítosza. Emberiség, az umma, törzsi társadalom, ahl al-kitáb, iszlám és szekularizáció, lehetséges-e szekuláris muszlim állam? Egyén és közösség viszonya. Olvasmány: 1. Tatár György: Nemzeti teológia. A nagyon távoli város. Atlantisz, Budapest, 2003. in p. 115-131. 2. 2. Komoróczy Géza: Bezárkózás a nemzeti hagyományba. in Bezárkózás a nemzeti hagyományba, Osiris, Budapest, 1995, p. 168-181; 3. Kirkegaard, Sören: A keresztény hit iskolája. Atlantisz, Budapest, 1998. p. 89-170.

6. Szent közösség 2. Betérés, hitehagyás. Az öt pillér és alapvető etika. Az iszlámjog öt morális kategóriája. Dzsihád. Az iszlám viszonya az arab nacionalizmushoz, fundamentaizmus. 1. Rostoványi Zsolt: Az iszlám világ és a Nyugat. Corvina, Budapest, 2004. p. 17-155; 2. Tamás Gáspár Miklós: A nemzeti érzés erkölcsi lényege. in Törzsi fogalmak I. Atlantisz, Budapest, 1999. p. 53-274. 3. Geréby György: Népek angyalai in Isten és birodalom; Akadémiai, Budapest, 2009. p. 58-84.

7. Szent az emberben. A lélek. Lélekképzetek a három monoteista vallásban. A szenttel való találkozás lehetőségei. Az ortodox szunnita út. Az erkölcs, a megszentelődés. Élet a halál után, pokol, menny, bűn-fogalmak, büntetés, jutalom. A mu’taziliták köztes állapota. Középlények. Olvasmány: van der Leeuw, Gerardus: A vallás fenomenológiája. Osiris, Budapest, 2001. p. 241-296.

8. Határok és határátlépések. Átmeneti rítusok, határok, határátlépések. Az iszlám átmeneti rítusai. Olvasmány: Gennep, Arnold van: Átmeneti rítusok. l’Harmattan, Budapest, 2007. p.41-70

9. Szent idő. A ciklikus és lineáris történelemszemlélet. Szent történelem, évkör, ünnepek, imádságok, napi öt ima, zarándoklat. A szent időbeosztás. Olvasmány: 1. Löwith, Karl: Világtörténelem és üdvtörténet. Atlantisz, Budapest, 1996. p. 39-58.

10. Szent tér. Kultikus terek és tárgyak. A világ, mint szakrális tér. Középpontok, világtengelyek. Olvasmány: Eliade, Mircea: A szent és a profán. Európa, Budapest, 1993.

11. Szent irodalom, szent nyelv. Kanonikus szövegek és kommentárok. A Korán, hadíszok, tafszír.  Olvasmány: 1. Válogatás a Koránból, a hadíszokból, Ibn Kaszír tafszírjából.

12. Kommunikáció a szenttel. Igehirdetés, liturgiák, imádságok és a hozzájuk tartozó gesztusok. Rítus, a rítusok racionalizálása, a szertartás, mint nyelv és kommunikáció. Olvasmány: Durkheim, Emile: A vallási élet elemi formái. l’Harmattan, Budapest, 2004. p. 277-376.

Kötelező irodalom:

van der Leeuw, Gerardus: A vallás fenomenológiája. Osiris, Budapest, 2001.

az órákhoz tartozó olvasmányok

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

WordPress.com ingyenes honlap vagy saját honlap létrehozása.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: