Goldziher Ignác: A Koránmagyarázás különféle ágairól

1.A tafszír meghatározása: Koránmagyarázat, minden politikai, dogmatikai, törvénytudományi felekezeteknek, paítnak, iskolának meg van a maga sajátos Koránmagyarázása.

2.A korai tafszír veszélyessége: Az embereket kezdetben nem is annyira a dogma és a törvények érdekelték, mint inkább a Korán legendáris tartalma. –Szigorúbb teológusok ezt nem nagyon kedvelték. Veszélyesnek kárhoztatták a tafszírt emiatt.

3.A hadísz kapcsolata a tafszírral: Időközben a ḥadīt módszere uralkodóvá és elismertté vált. A szigorú teológia a ḥadīt módszerét a koránmagyarázatra is alkalmazta. Érvényességre igényt tartó magyarázatoknak csak azt ismerték el, mely hiteles láncolat követésével vagy magára a Prófétára vagy pedig egyik társára van visszavezetve. Nem sűrűn fordulnak elő olyan magyarázatok, melyeket a Prófétára lehet visszavezetni. Társaira visszavezethető magyarázatok sűrűbbek.

4. A tafszír hagyományok végső forrása: Buhārī + Muszlim gyűjteményeiben – Kitāb al-tafszír – a tafszír (társakra vezethető vissza) hagyományok forrása: ̔ Abdallāh ibn Abbās (a Próféta unokaöccse) + Abū Hurej.

5. aṭ- Ṭabarī tafszírja: Még nagyobbra becsülik gazdag teológiai tevékenységét, amely terjedelemre nézve is felülmúlja a nagy történelmi forrásmunkáját. – Nagy Korán-kommentár ( 30 kötet). Ṭabarī versről-versre mindent egybeszerkesztett, amit tradicionális alakban a Korán- magyarázatára nézve gyűjthetett. Nem csupán közli a hagyományokat, hanem megismételtei velük az eltérő nézeteket is.

6. A mu’ taziliták: Vallásfilozófiai iskola, lehet-e istennek örök atributumokat tulajdonítani? Magát a Koránt érint: öröktől fogva létezett, vagy pedig teremtve van? A mu ’ taziliták szükségképpen mondják Isten igazságosságát és teremtményei, még az állatok iránt is gyakorlandó méltányosságot. Okvetlen jutalmaz és büntet érdem szerint és okvetlen nyútja az embereknek boldogságuk eszközét. Az ortodoxia nem engedi Isten felelőtlen akaratát semmiféle okvetlenség és szükségképpeniség szempontja alá.

7. A mu ’ taziliták szerepe a tafszírban: Dogmatikai tanításukat a Koránból erősítik, iletőleg belemagyarázzák. Írásmagyarázó módszer – ta’vil – képletes magyarázás.

8. A metafonikus Korán értelmezése: pl. a mu’takiliták szerint az isten nem teremti az emberek rossz cselekedeteit, ezek az emberek autonom akaratának eredményei. Korán 113,1 –Segélyért fordulok a hajnal urához – a rossz ellen, amit teremtett – annak a rosszaságától, akit vagy amit teremtett – tehát nem a rosszat, hanem ennek az előidézőjét.

9. Zamahsarī, mint Korán magyarázó és ellenzői: Mu ’tanilita kommentár szerzője – a kinyilatkoztatás rejtélyei igaz értelmének felfedezője – A teljes Koránt mu ’ tazilita alapon magyarázza. Éles megfigyelések, retorikai szempontok. Ő mondta ki a mu’ tanilita tannak a Koránra való alakalmazásában az utolsó szót. Ellenzői: ortodox magyarázók, Muḥammad b.Manṣūr ibn al-Munajjir – egy külön munkában Zamahsarī magyarázása ellen síkra száll.

10. A síita Korán magyarázása: Mindent elkövetnek, hogy az általános szunnita iszlámmal való ellentétük jogosultságát a Koránból mutassák ki, főleg hívők vezetése ( ̔ Ali stb.) és az imámság örökösödése – Koránban. A Koránban szerintük még több vonatkozás is mutatkozna, ha a szent könyvet a jelen alakjában megszerkesztő kalifák az ilyen tényeket ki nem küszöbölték volna.

11. A szúfi Korán magyarázása: A szúfizmus csak azzal a feltétellel kaphat helyet az iszlám körében, ha képes tanítását magából a szent könyvből kimutatni. A szigorú ortodoxia eretnekségnek ítélte. Ők maguk pedig az ő tanításaikat mondják az iszlám valódi fogalma teljes érvényesülésének. Világfelfogásukat beleviszik a Koránba és a hagyományos ḥadīṯokba.

12. A Korán elbeszéléseinek szúfi magyarázata: pl. 2. szúra /262. vers (halottak feltámasztásának lehetősége). Isten – 4 madarat szétdaraboltat Ábrahámnak, majd Ábrahám hívására ismét élő madarak jelennek meg. Ezt az értelmet adták neki: 4 madár – 4 anyagi elem jelképe. A Korán e történettel arra tanít, hogy az igazi életet csakis a testtől való elválással érhetjük el.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: