arab szavak átírásos szótára – u (alif) – ا

Umm al-kitāb: Őskönyv, a Korán eszméje

umma: közösség

uns: intim kapcsolat Istennel

Advertisements