arab szavak átírásos szótára – th (tha) – ث

tayyib: elvált vagy özvegy

ṯiqa: tekintély

Advertisements