arab szavak átírásos szótára – r (ra) – ر

ra’y: vélemény

raḥba: nagymecset udvara

ramaḍān: szent hónap, böjt

rasūl Allāh: Isten Küldötte

rubc: negyed

ruǧūc: visszatérés

rusūm: formák

Advertisements