arab szavak átírásos szótára – q (qaf) – ق

qabīla: törzs

qāḍī l-quḍāt: főbíró

qadīm: ősi

qawm: klán

qibla: imairány

qiyās: analógia

qurb: Isten közelsége

Advertisements