arab szavak átírásos szótára – m (mim) – م

macrifa: megismerés

madāhib al-fiqh: ortodox iskolák

madhab: ḥanbalita jogi iskola

madrasa: iskola

māhiyya: lényeg

mahlūqāt: teremtmények

mahr: jegyajándék

mālikiták:

mawāli: kliens

maẓālim: törvénytelenségek

micrāǧ: égi utazás

mīrāt: örökösödés

miṯlu: ugyanolyan

muḥtasib: piacfelügyelő

murīd: akaró (tanítvány)

murtadd: hűtlen az iszlámhoz

mutafarrid: elkülönülés

mutanazzih: akinek a tulajdonságai messzire esnek

Advertisements