arab szavak átírásos szótára – h (ha) – ح

ḥadd: főbűn

ḥadd-ḥudūd: fő bűn

ḥadīṯ: hagyomány

ḥāfiẓ: aki a hagyományok memorizálásával és továbbadásával fglalkozik

ḥāl: állapot

ḥāla: elragadtatott állapot

ḥisba: piacfelügyelő bírósága

ḥubb illāhī: Isten iránti olthatatlan szerelem

ḥudūd: főbüntetésekre vonatkozó jogszabályok

Advertisements