Brünnow-Fischer 2. történet

Fordítás

Egy élősködő (az egyik) megpillantott egy csoportnyi eretneket, akiket kivégezni vittek. És látta, hogy szép a külsejük és tiszta a ruhájuk, ezért azt hitte (róluk), hogy lakodalomba mennek. Addig ügyeskedett, amíg befurakodott közéjük. Miután eljutottak a rendőrfőnök elé, rájött a helyzetre, és azt mondta:

– Én csak egy egyszerű élősködő vagyok, aki azt hittem, hogy (ezek) lakodalomba vannak híva.

– Ez nem az, ami megment téged tőlem – mondta (a rendőrfőnök). – Üssétek le a nyakát! – mondta.

– Isten tegyen neked jót, ha erre utasítást adsz, ha ezt meg kell tenned, akkor parancsold meg a hóhérnak, hogy a hasamra csapjon a karddal, mert (ez) az, ami bajba kevert engem.

Erre a rendőrfőnök kinevette és megkérdezte őket (az embereket) felőle. Mire azok tájékoztatták, hogy ő egy közismert élősködő. Erre (a rendőrfőnök)útjára engedte.

2

نظر رجل من الطفيليين إلى قومٍ من الزنادقة يسار بهم إلى القتل فراى لهم هيئة حسبةً وثياباً بقيّةً فظنّهم يدعون إلى وليمةٍ فتلطّف حتّى دخل في لفيفهم وصار واحداً منهم فلمّا بلغ صاحب الشّرطة فال أصلحك اللّه لست واللّه منهم وإنّما أنا طفيلي ظننيهم يدعون إلى صنيعٍ فدخلت في جملتهِم فقال ليس هذا ممّا ينجيك منّى آضربوا عنقه فقال أصلحك آللّه إن كنت ولا بدّ فاعلا فمر آلسّيّاف أن يضرب نطنى بآلسّيف فإنّه هو آلّذى ورّطنى فى هذه آلورطة فضحك صاحب آلشّرطة وسأل عنه فأخنروة أنّه طفيلىّ معروف فخلّى سبيله

———————————

نظر رجل من الطفيليين إلى قومٍ من الزنادقة يسار بهم إلى القتل

نظر إلى  = nézni ينظُرٌ, نَظَر ; I. الماضي (perf). 3. sg. masc.

رجل, رجال = férfi; itt: ember; főnév + من + névelő + főnév: egyik a sok közül; fordítás: az egyik élősködő

الطفيليين = من طفيلى = élősködő; pl. htt; az élősködők közül

قومٍ = nép, törzs, emberek csoportja = قَوم ; az  إلى miatt htlan birt.

من الزنادقة = ِزنديق زنادقة = hitetlen, eretnek (manicheisták, zoroasztriánusok, akik elhagyták az iszlámot)

يسار إلى = سار, يسِيرُ,  = követni az úton; pass. impf. 3. sg. masc. سار ب = visz; minden mozgást jelentő ige + ب = vinni, hozni

بهم = ب + birt. szrag 3. pl. masc.

القتل = قتل, يقتُلُ, قَتْل = ölni, gyilkolni; maszdar; = akiket ölni vittek (tehát hogy kivégezzék őket)

————-

فراى لهم هيئة حسبةً وثياباً بقيّةً فظنّهم يدعون إلى وليمةٍ

فرأى = ف + رأى, يَرَى, رَأْى = látni, gondolni, vélni; I. act. الماضي perf. 3. sg. masc. ; kettős tárgyas mondat; 1. tárgy; 2. ل

لهم = ل + birt szrag 3. pl. masc.  hozzájuk

هيئة = külalak, forma, kinézet; sg. acc, mert általános értelemben használja; „látta nekik a szép külsejüket”

حسن = szép

وثياباً = ثَوْب, ثِياب = ruházat; pl. acc.

بقيّةً =  نَقِىّ = tiszta; sg. acc.

فظنّهم = ظنّ, يظُنُّ ,ظَنّ, ف  = hisz, vél, gondol; I. Act. Perf. 3. sg. masc. + suff. 3. pl. masc. ; kettős tárgyas; a. 2 tárgyeset; b. tárgyeset + mondat kötőszó nélkül

يدعون =دعا, يَدْعُو, دُعاء = hív; I. Pass. impf. 3. pl. masc. véggyenge; „meg vannak híva”

وليمةٍ = وَليمة, وَلائِم= lakoma, lakodalom; sg. gen.

———————–

فتلطّف حتّى دخل في لفيفهم وصار واحداً منهم

فتلطّف = تلطّف  = V. ügyeskedni; V. act. perf. 3. sg. masc.  ف

حتّى = حتّى فعل = 1. addig, amíg; حتّى يفعل = azért, hogy

دخل = دخل يدخُلُ,  دُخول,  = I. act. perf. 3. sg. masc.

لفيفهم = لَفِيف , = sor, menet; + suff. 3. sg. masc. és hasonul a szrag magánhangzója

وصار =صار, يصِيرُ,  = válni vmivé; I. act. perf. 3. sg. masc.

واحداً = egy; sg. acc.

منهم = közülük

——————————-

فلمّا بلغ صاحب الشّرطة فال أصلحك اللّه لست واللّه منهم وإنّما أنا طفيلي ظننتهم يدعون إلى صنيعٍ فدخلت في جملتهِم

فلمّا =  لمّا= miután

بلغ =  بلغ, يبلُغُ, بُلوغ= elér, eljut; I. act. perf. 3. sg. masc.

صاحب الشّرطة = = rendőrfőnök

أصلحك اللّه = Isten tegyen neked jót; óhajtás; أصلح, يُصلِحُ, إصلاحٌ= IV. megjavít, megreformál; a Korán egyik fő kifejezése: az, amit tenni kell az emberekkel; jól bánik, jót tesz, jóra vezet, megjavít, megreformál

لست = nem vagyok

واللّه = Istenre (eskü و)

منهم = közülük

وإنّما =  إنّما= csak

ظننتهم = ظنّ, يظُنُّ ,ظَنّ = I. Act perf. 1. sg. + suff. 3. pl. masc. „azt hittem, hogy ők”

يدعون = =دعا, يَدْعُو, دُعاء = hív; I. Pass. impf. 3. pl. masc. véggyenge; „meg vannak híva”

صنيعٍ = = lakodalom

فدخلت = دخل يدخُلُ,  دُخول,  = I. act. perf. 1. sg.

جملتهِم = جُمْلة, جُمَل= 1. tömeg; 2. mondat; 3. végösszeg

Nyelvtani problémák

–          passzív: u az első magánhangzója; amelyiknek nem ismert a cselekvője

–          الماضى: قُيلَ

–          المضارع: يُقال

–          a passzív ige nincs többesszámban, prepozíciós tárgyas ige; a prepozíció mellett ragozzuk;

–           طَنَّهُ مُعلّماً= tanárnak vélte őket

–          ezért azt hitte róluk; magyarázó ف

–          a szobába nem lehet  فى–vel bemenni; az azt jelenti, hogy behatol, befurakodik a falon keresztül;

–            صارigét nem használják a MSA-ban, hanem a أصنح–t, mert a nyelvjárásban nagyon gyakori صار

–           إذا فعل= 1. rendszeres cselekvés; 2. jövőbeli cselekvés;

–           عِندما يفعل= egyidejű

–          لمّا فعل= múltbeli jövő

–          إذا كتب= ha majd megírta; mindig, amikor írt

–          عندما يكتب= amikor írt

–          لمّا كتب= miután megírta

–          ha mondat közben személycsere van, akkor ف; itt nem lehet, hogy a بلغ és a    قال cselekvője más legyen;  قال= ő mondta;  فقال= a másik mondta

–          a mellékmondat a  طفيلى–ra vonatkozik, nem az انا–ra, ezért határozatlan, ezért nincs vonatkozó névmás

–          انا الطفيلى= én vagyok az a طفيلى, aki…

–          határozatlan névszó után nincs vonatkozó névmás, de az egy vonatkozó mellékmondat; magyarul ki kell tenni a vonatkozó névmást

–          egyik a sok közül

فقال ليس هذا ممّا ينجيك منّى آضربوا عنقه

فقال = قال, يقُولُ, قَوْم + ف = mondani; itt: megkérdezte; I. الماضي (perf). 3. sg. masc.; középgyenge;

ليس = nem lenni

هذا = mutató névmás, ez; hn.

ممّا = من ما = ami

ينجيك = نجو, ينجُو, نجاء= megment; I. Pass. 3. sg. masc. + suff. 2. sg. masc.

منّى = tőlem

آضربوا =  ضرب يضرِب, مُضْرِب =üt; Act. imper. pl. 2.

عنقه= عُنُق, اعناق = nyak; + suff. 3. sg. masc.

فقال أصلحك آللّه إن كنت ولا بدّ فاعلاَ

أصلحك اللّه = Isten tegyen neked jót; óhajtás; أصلح, يُصلِحُ, إصلاحٌ= IV. megjavít, megreformál; a Korán egyik fő kifejezése: az, amit tenni kell az emberekkel; jól bánik, jót tesz, jóra vezet, megjavít, megreformál

إِن = feltételes szócska; utána a فعل jövő idő;

كان = múlt idejű segédige; sg. 2. masc.

لا بدّ = muszáj, kell; + و

فعل = csinálni; act part. acc.

a feltételes mondat a jövőre vonatkozik, utána a ف felszólítás

فمر آلسّيّاف أن يضرب نطنى بآلسّيف فإنّه هو آلّذى ورّطنى فى هذه آلورطة

فَمُرِ = امر, يَاْمُرُ, اَمرْ = parancsolni; Act. imper. 2. sg.

سَياق = hóhér; sg. acc. hat.

أَن = hogy (utána subj.)

ضرب يضرِب, مُضْرِب = ütni; act. 3. impf. subj. 3. sg. m.

بَطنْ, بُطون = gyomor; sg. + suff. 1. sg.

سيف, سيوف = kard; sg. gen.

ف إنّ ه = hiszen az; visszautal a gyomorra

الّذى = vonatkozó névm. aki, ami

ورّط, وَرْطة = II. bajba kever; act. perf. 3. sg. mac. + suff. 1. sg. ; inf. figura etimologica

فضحك صاحب آلشّرطة وسأل عنه فأخنروة أنّه طفيلىّ معروف فخلّى سبيله

ضحِك, يضحَك, ضَحكْ = nevet; act. perf. 3. sg. masc.

صاحب الشّرطة = = rendőrfőnök

سال, يساَل, سوال = kérdezni; act. perf. 3. sg. masc.

عنه  = prep. itt: róla, felőle

أخبر, خبر, يخبُر, خُبرْ = IV. közöl; act. perf. 3. pl. masc. + suff. 3. sg. masc.

أَنّه = hogy ő

طفيلى = élősködő

مَعْرُوفٌ = közismert;

خلّى = elengedni; act. perf. 3. sg. masc.

سَبيل, سُبُل = út; sg. acc. + suff. 3. sg. masc.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: