Goldziher Ignác: „Mohamedán utazókról” (1875) Tételek

Ormos I. (szerk.), Az arabok és az iszlám. Válogatott tanulmányok. Bp., 1995, I. kötet 107-140. o.
(Beszámolás tételek alapján.)

1. Az utazásra ösztönzés hagyománya az araboknál.
2. Az utazás eszköze, a karaván.
3. A kereskedelem és az utazás.
4. Az utazás, mint vallási kötelesség.
5. A mekkai zarándoklat és az utazás kapcsolata.
6. Az utazás és a dervisek.
7. Az „utazó iskolások”.
8. Muszlim utazók Európában.
9. A „francia misszió” Egyiptomban.
10. Az „egyiptomi misszió” Európában.
11. Szíriai utazók Európában.

Advertisements