Zsidó életút

Az életút

1. Születés – לידה
– Szaporodjatok és sokasodjatok – 1móz.1,28
– a gyermek ajándék
– az újszülöttet sóval dörzsölték be (a só a tartósság jelképe)
– az elsőszülött fiú kétszeres részt örököl a vagyonból
– a fiú születése után az anya 4o, lány születése után 8o napig tisztátalan (ma 7/14)
– a bábaaszonyi pozíció volt az első, amit nők egyetem keretében tanulhattak MO-n (zsidó nők is); II. József
– a gyerek kezére vörös szalagot a lilt ellen

2. Örökbefogadás – אמוץ
– a háláhá szerint a vér szerinti szülő-gyermek-kapcsolat megmásíthatatlan
– elfogadott azonban a nevelőszlői intézmény
– nem változik a született gyermek jogállása, ha kohanitának született, az is marad

3. Betérés – גיוד
– aki a háláhá szerint betér, teljes jogú zsidó
– egy betért nő nem mehet feleségül kohanitához
– a zsidóság az anyától számít
– valaki még akkor is zsidónak számít, ha kitért
– kiközösítés: herem – חרם

4. Névadás –נתינת שם
– az ember neve fontos része az énjének
– az anya adja a nevet a brit milákor
– a gyermek születését követően az apa felhívást kap a Tórához, ahol áldást mondhat gyermeke anyjára és gyermekére
– általában a családból (nagyapa, vagy dédapa); rorkon nevét kapja a többi gyerek is
– élő ember nevét nem szokás adni
– lánygyermek születése után az apa a legközelebbi Tóra-olvasási napon kap aliját, ahol bejelentheti lánya nevét, majd ki lakomát ad
– II. József idejétől kezdve kötelező a családnév, németes átírással; foglalkozásnevek

5. Körülmetélés – ברית מילה
– brit milá
– a 613 parancsolatból ez a második
– brit számértéke 612
– mohél végzi, az apa megbízásából
– mindig a születés utáni 8. napon, akkor is, ha sabbat
– a brit milá előtt péntek este (sálom záhár) szokás szeudát tartani
– mindig a reggeli ima végén végzik
– a körülmetélés helyszínén ott van Élijjáhu széke, aki tanú minden szövetségkötésnél

6. Az elsőszülött fiú kiváltása – פדיון הבן
– pidjon háben
– az egyiptomi kivonulás miatt
– csak akkor kell megváltani, ha természetes úton született, ha császármetszéssel, akkor nem
– születése után 3o nappal
– 12o g tisztan ezüstnek megflelő

7. Gyermekkor – ילדות
– a fiúknak 3. életévük után vágják le a hajukat először
– háláká: nyírás
– innentől kezdve hord kipát és árbá kánfotot
– ötéves kortól tanulják a Tórát
– hagyományos zsidó iskola: héder
– két tagozat: bét-széfer: csak a Tóra RÁSI kommentárjaival, a bét-talmudban a Misnát is
– a bar-micva után a jesiva; Talmud
– zsidó felvilágosodás: hászkálá

8. Lányok felnőtté avatása – בת~מצוה
– 12. éves korban
– a 613 parancsolatból a tiltó parancsok (micvot lo táásze) betartása vonatkozik rá (365 db.)
– a tevőleges parancsok (micvot ásze) közül hármat köteles betartani: hádlákát nérót (az ünnepi gyertyák meggyújtása), hálá (olajbogyó nagyságú tészta levétele és tűzbedobása egy adott mennyiségű lisztből), nidá (elkülönítettség, ami a rituális fürdés után szűnik meg)
– sávuótkor

9. Fiúk felnőtté avatása – בר~מצוה-1
– felnőtt férfia közössége (min 1o): minján
– e naptól kezdve kell betartani a 613 parancsolatot
– megtanulják feltenni és leoldani a tfilint,
– a 13. születésnapja után aliját kap a Tórához, és ő olvassa a háftárát, majd egy kijelölt szakaszt a Prófétákból
– ekkor vesz először magára tálitot

10. Házasság – נשואין
– a Tórában van még ágyasság
– olyan személy kell vezesse, aki járatos a háláhában (rabbi vagy rabbihelyettes)
– szükséges hozzá két tanú
– 1. Kinján – vétel – jelképe egy aranygyűrű, amit a férj ad a feleségének; felhúzza a jobb keze mutatóujjára
– 2. stár – szerződés; ketubá – házasságlevél
– 3. jihud – elkülönítés, együttlét
– kohanita nem vetet el betért, elvált, özvegy vagy halicára köteles nőt (sógorházasság), vagy rabnőt
– férfi nem vehet el feleségül nőt, amíg a halicát el nem végezték
– nem vehet el olyan özvegyet, aki még szoptat
– nem vehet el olyan nőt, akinél nem történt meg szabályszerűen a válás, és nincs róla válólevele (get); ha már átvette, 9o napot kell várni, hogy vajon nem terhes-e az előző férjétől
– vérrokonok nem házasodhatnak össze

11. Eljegyzés – אריוסין
– éruszin
– a misna idejében még elkülönült, ma már nem
– a hupa alatt
– felbontani csak válólevéllel lehetett (a lányok eljegyzési ideje 1 év, özvegyé 1 hónap)
– nászok közötti írásos egyezmény: tnáim; ebben szerepel a mohar (a menyasszony szüleinek adott összeg), és a nádán (hozomány), a büntetéspénz, ha befuccsolna a parti, az esküvő időpontja és annak költségeinek viselése
– ekkor tányért is törnek
– az eljegyzésen nincs gyűrűváltás, a menyasszony nincs is jelen

12. Esküvő – חתונה
– az esküvőt megelőző szombaton a vőlegény elmegy a zsinagógába, ahol aliját kap
– a szombat kimenetele után legénybúcsú
– a menyasszony ugyanakkor otthon leánybúcsút
– nem tartanak esküvőt: szombaton, ünnepnapon, böjtkor, ómerszámláláskor (kivéve a lag baómert), gyásznapon, a gyászos három hétben, a tíz bűnbánó nap alatt, nem szokás a hónap második felében tartani, mert akkor fogyóban van a Hold, és a bölcsek nem helyeselték az ünnepnapi esküvőt sem
– úgy szokás megválasztani, hogy a tényleges házasélet megkezdhető legyen
– az esküvő napjának reggelétől a felek böjtölnek
– az esküvő előtt elmennek a rituális fürdőbe, egyes közösségekben az asszonynak levágják a haját (bekötik a fejét)
– mindig hupá alatt tartják, akár szabad ég alatt, akár zsinagógában
– az araszobában öltöztetik fehérbe a menyasszonyt, és lefátyolozzák
– a fátyol a hajadonok jelzése (második házasságnál már nincs fátyol)
– a férjnek előtte meg kell néznie, hogy ne ismétlődjön me Jákób esete
– két tanú hitelesíti a ketubát és a házassági anyakönyvet
– ezek után a vőlegényt a hupa alá vezetik, utána jön a menyasszony, és megkerüli a vőlegényt, ezután a jobbjára áll
– éruszin áldásai, majd isznak közös pohárból, ezek utána vőlegény elmondja a kijelölt mondatot: E gyűrű által te nekem vagy szentelve Mózes (Az Írásbeli Tan) és Izrael (a Szóbeli Tan) törvénye szerint.
– ezután felolvassák a hagyományosan arámiul írt ketubát, majd lefordítják; ez feleség tulajdona
– az esküvő hét áldása, a házasság megkötöttségének kinyilvánítása, ároni áldás, majd a férj összetör egy üvegpoharat

13. Válás – גרושין
– kisebb rossz elve
– szigorú feltételek
– a válás adására kizárólag a férj jogosult, vagy szabad akaratából, vagy a bét-din határozata alapján
– a válás három legfontosabb kritériuma: a válás oka, válólevél, annak átadása
– válás okai: ha a feleség nem a dát jehudit (zsidó hagyományok) szerint él, ha tíz évig nincs gyerek
– köteles felbontani a házasságot, ha: a nő házasságtörést követett el, ha nem lehetséges a tartós együttlét, ha tiltott házasságban élnek
– néhány esetben a nő is kérheti; ha úgy találja, hogy férje undurító előtte
– a válás menete a követező:
– 1. békítési kísérletek
– 2. bét-din
– 3. a férj megbízza a szófért (írnok), a válólevél megírásával
– 4. két tanú jelenlétében a feleség átveszi és maga felé húzza
– 5. a bét-din egy tagja átszúrja (érvényteleníti), majd bejegyzi az anyakönyvbe, és erről a feleknek igazolás ad
– 6. a bét-din közli a nővel, hogy ezután 9o napig nem mehet férjhez, és kohanitához egyáltalán nem
– a nő akarata ellenére nem lehet elválni
– bizonyos esetekben a bét-din megbízottja is átveheti a válólevelet: ha az asszony új polgári házasságot kötött, ha viszonyt folytat, és erre tanúk is vannak, ha bizonyítottan külön élnek 12 hónapja, ha elhagyta a vallását, ha őrült, és a férj gondoskodott róla élete végéig

14. Betegség – מחלה
– életveszély esetén minden törvény felfüggeszthető, kivéve bálványimádás fajtalanság, vérontás
– zsoltármondás, a név megváltoztatása (hogy a halál angyala ne találja meg)
– a haldokló mellett elvégzik az engesztelés szertartását (kakas-forgatás)
– beteglátogatás kötelessége

15. Halál – פטירה
– halálfajták: egyszerű halál, kiirtás, kivégzés
– a halál Isten büntetése a bűnökért
– túlvilág: ólám hábá
– a zsidóság hite szerint az ember teste hal meg, a lelke nem
– a halott állát felkötik, a padlóra fektetik lábban az ajtó felé, hogy ne jöjjön vissza, letakarják egy fekete lepellel, fejénél gyertyát gyújtanak, a tükröket letakarják, az ablakokat kinyitják, a házban található összes vizet kiöntik
– a gyász alatt tilos a test ápolása
– Hevrá Kádisá: szent egylet
– a hozzátartozók a mély gyász alatt minden időhöz kötött parancs alól mentesek
– a halottat fehér ruhába öltöztetik, nem húznak cipőt a lábára, mert Isten előtt mezítláb kell megjelenni
– a szemre és a szájra cserepet szokás tenni, hogy a rossz szellemek ne szállják meg a testet, a kézbe villa alakú faágat, hogy a feltámadáskor legyen, mire támaszkodnia, a halott feje alá ereci földet

16. Temetés – קבורה
– még aznap, vagy a halál beálta utáni nap
– a zsidó temető lakott területen kívül, elkerítve, az itt levő növények gondozása tilos
– bejáratnál a ciduk hádin ház (cinterem): külön férfi és női előkézítő teremmel, középen a ravatalozó
– elhalálozás sorrendjében temetnek, az első sorba a kohanitákat, rabbikat, elöljárókat
– a sírkövek felirata hagyományosan héber, a hászid rebbék sírja fölött sátor, lyukakkal, ahova a kívánságokat lehet bedugdosni
– rövidítések: פ”נ és פ”ט – jelentésük: itt van elrejtve, vagy itt van eltemetve; az elhalt héber neve és halálának zsidó időszámítás szerinti időpontja
– a temetéskor a férfiak a koporsó jobb, a nők a bal oldalán, a kezdetet a kántor (házán) éneke jelzi, gyászbeszédet a rabbi tart
– a sírban a halott arca erec felé néz
– nem hoznak koszorút vagy virágot

17. Gyász – רבלות
– négy gyászidőszak: három nap siratás, hét napig sajnálni, harminc napig hajnövesztéssel gyászolni, és egy év gyászidő
– gyászt kell tartani: szülőkért, gyermekekeért, testvérekért, házastársért
– első szakasz a koporsó földbe tételéig; áninut
– siva – hét nap; süvet ülni; tilos minden kényelem, örömszerzés, széken ülés, ékszerek hordása, a lakás elhagyása, a tfilin felrakása
– a gyászolók első étkezéséről a temetés után a Hevra Kadisa gondoskodik
– harminc nap – slosim tilos a hajvágás, új ruha vásárlása, a sír meglátogatása, a 3o. napon szokás előimádkozni, és meglátogatni a sírt
– a gyászévet csak a szülők halála esetén kell tartani
– 11 hónapig kaddis-mondás, az év végén szokás sírkövet állítani

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: