Bibliai ünnepek

Oláh János:Judaisztika. Bookart, Budapest, 2oo5

Bibliai ünnepek
1. Jubileumi év: jovél – יובל
– 3Móz.25, 8-19
– nevét a kosról kapta, mert a kos szarvából készült kürt, a sófár hangja hirdette annak idején a szabadságot, az ötven évvel ezelőtti állapotok visszaállítását
– ma már nincs érvényben a jóvél

2. Elengedés éve – smitá – שמטה
– 3Móz.25,3-7, 5Móz.15,1-2
– hetedik év munkaszünet, szombatév
– a föld megművelésének tilalma, a magától nőtt vetés gazdátlannak nyilvánítása, az adósságok elengedése
– mindenki azonos jogokkal rendelkezik, nem kell jótékonykodni és jótékonyságot elfogadni
– a hatodik év utolsó napján (elul 29) minden kölcsön elévül
– minden zsidót fel kell szabadítani
– a banki élet beindulásával ezt úgy kerülték meg, hogy csak magánszemélyre vonatkozott a kölcsön elengedésének törvénye, de azt átruházták a bíróságra, így behajtható maradt
– jelenleg főleg a kibucokban tartják be

3. Újhold napja: rós hódes ראש חודש
– hónap feje
– ha harminc napos a hónap, két ünnepnap (két fejű)
– bibliai időkben sófárfújással
– az újholddal a zsinagógában az előimádkozó a megelőző szombaton hirdeti ki, Tórával a kezében, a közönség felé fordulva
– az újhold megújulásának a napján az újhold köszöntése előtt a zsinagógában bejelentik a Hold megújulását (molád)
– az újhold napját rendesen kis jom kippur (kátán), majd a hónap közepén a Hold megszentelése (kidus leváná)
– a hnap első napján áldozat-2Krón.2,3
– a hagyomány szerint sziván újholdkor érkeztek a zsidók a Színájhoz, niszán újholdkor pedig felállították a pusztai szentélyt (miskán)
– ádártábla: ádár újholdjának előestéjén; Ádár érkeztével sokasodik az öröm
– újhold napján nem szabad böjtölni
– háftárá: a Tóra után felolvasott prófétai szakasz

4. Nyugalom napja: sabbat – שבת
– péntek naplementétől szombaton a csillagok feljövetelétig
– 2Móz.2o,9-1o, 5Móz.5,12
– Misna 39 alapmunka (ávot melahot); a Talmud és a Háláhá rendszerzi, részletekbe menően magyarázza – rabbinikus tilalmak (midrábbánán)
– ezek azk a tevékenységek, amelyek a pusztai szentély felállításánál szükségesek (???)
– munka: meláhá
– létrehozás vagy előmozdítás, be- és kihordás, megjelölés betűkkel vagy jelekkel, vetés, sütés, mosás, írás, építés, tűzgyújtás, nyírás
– a származtatott munkák is tilosak
– vannak olyan dolgok, amiket szombaton nem érinthetünk – mükce – ceruza, olló, pénz
– könnyítés: tárgyak cipelés 12oo m a lakóhelyen, de a lakóhely fogalmát ki lehet terjeszteni
– meg lehet szegni, ha életmentésről van szó (pikuáh nefes) – a Tóra törvényei arra valók, hogy az ember éljen általuk és ne haljon meg miattuk
– már pénteken fel kel rá készülni
– a szombatot királynőnek személyesítette meg
– ki kell takarítani, meg kell fürödni (mikve), ünneplő ruhát kell ölteni, asztalt kell teríteni, oda kell készíteni minden szükségeset, hogy szombaton ne végezzünk semmiféle munkát
– pénteken a Talmud szerint el kell olvasni kétszer a Tra szombatra, a zsinagógai felolvasásra kijellöt szakaszát, és annak arám nyelvű fordítását (Targum), továbbá szokás az énekek énekét is olvasni
– fehér abrosz (manna), a fehér különben is a tisztaság szimbóluma; szombati kalács – bárhesz vagy hálá; fonott kelt tészta, kalácsszerűség, amelynek finomabb a tésztája, mint a hétköznapi kenyérnek
– két bárhesz – szombaton dupla adag manna hullott; ezt leterítik hímzett takaróval
– sótartó, mert a bárheszt meg kell sózni, mielőtt ennénk belőle – a só az állandóság, romlatlanság szimbóluma, a Szentélyben az áldozatot nem volt szabad só nélkül bemutatni 3Móz.2,13
– bor és mindenki számára egy pohár, ami az áldáshoz és imához (kidus) szükséges; a bor mindig az ünnepek itala, a jókedv és az öröm szimbóluma
– gyertyák: legalább kettő a sabbat bejövetele előtt, a naplemente előtt 18 perccel
– „a gyertyák a szombat örömei” – Rámbám, a háziasszony tiszte
– a gyújtás előtt egy odakészített perselybe adományt tesznek (cedáká)
– ezutén mindenki a zsinaggába,ahol megtörténik a hivatalos szombatfogadás
– férfiak: 92. zsolt. és a szombatot köszöntő dal után jön be (Lehá dodi); ezután a köszöntés a sabbat salóm!
– az esti ima (maariv) után a hazatérőket két angyal kiíséri el; szokás énekelni a jó angyal és a háziasszony tiszteletére
– az éneklés után áldás a gyermekekre, majd a kohanita áldás, ezután a szombat megszentelése (kidus), ezután áldás a borra,majd kézmosás (közben áldás), ami után már nem beszélnek, megáldja a bárheszt, mielőtt kissé bevágta, amit a családtagok megisznak és megesznek
– ezután evészet – hús és hal, majd áldás
– a szombat délelőtt a férfiak a zsinagógában töltik
– a Tóra 4 hetiszakaszra oszlik
– imák: reggeli (sáhárit), plussz ima (muszáf)
– a nők a Cenerenét olvassák (népszerű magyarázat a Tóra hetiszakaszaihoz)
– étkezés, pihenés, tanulás
– az esti ima később kezdődik, hogy hozzátegyenek a szombathoz
– hávdálá: a szombat búcsúzása; elválasztják a szentet a profántól; szükséges hozzá bor, pohár, illatos fűszerek, havdalagyertya
– nevezetes szombatok:

– 1. újhold szombatja – sábát ros hodes – azon szombatok amelyek egybeesnek az újholddal, ilyenkor más Tórát is olvasnak; Jes.66,23

– 2. újhold előtti szombat – sabbat mahar hodes – ha az újhold vasárnapra esik; háftárá I.Sám 2o,18-42

– 3. megtérés szombatja – sábát suva – rós hasáná és jom kippur közötti szombat, amelyik beleesik a tíz bűnbánó napba (ászeret jemé tsuvá)
– háftárá: Hósea14,2-3 (Suvá Jiszráél); a rabbi ilyenkor beszédet tart a megtérésről

– 4. félünnep szombatok – sábát hol hamoéd – amikor a szukkoth vagy pészah félünnepi napjai szombatra esnek; Szukkot – két Tórát veszünk ki a frigyszekrényből, az elsőből 2Móz.33,12-34,26; második Tórából az aznapra vonatkozó áldozatbemutatásokat (attól függően, hogy hányadik ünnepi napra esik a sabbat)
– háftárá: Jehezkél38,18-39,16; itt olvassuk a Prédikátor könyvét is;
– Pészah – két Tra: az elsőből 2Móz.33,12-34,26; a másodikból pészacháldozat – 4Móz.28,19-25
– háftárá: Jehezkél36,37-37,14 (a próféta látomásai)
– Énekek énekéből 8 fejezet

– 5. újrakezdés szombatja – sábár beresit – smini áceret utáni első szombat neve, amelyen újrakezdődik a Tóra felolvasása
– az első a teremtéstől Noéig
– háftárá: Jes.425-43,1o
– délutánonként szombati zsoltárok, melyek egész nagyszombatig tartanak (sabbat hagádol)

– 6. hanuká szombatja – sabbat hanuká – két Tórából; az elsőből a soros hetiszakasz, a másodikból a pusztai szentély felavatását (4Móz.7,1-12)
– háftárá: Zeh.4,6 – látomás a fényről, lámpásról, újjászületésről
– ha másik sabbat is beleesik: második Tóra pusztai szentély felavatása; háftárá: jeruzs. szentély felavatása (1Kir.7,4o-5o)

– 8. ének szombatja – sábát sirá – Mózes diadaléneke – 2Móz.15,18
– háftárá: Debóra éneke; bír.4,4-5,31

– 9. sekelek szombatja – sabbat skalim – ezzel kezdődik az a négy szombat, amelyikből kettő megelőzi, kettő követi a purimot (arba parasijot)
– az ádár hnap újholdját megelőzi, vagy egybeesik
– két sékel adó beszolgáltatásáról – 2Móz.3o,11-16
– háftárá: 2Kir.11,17-12,17 – Jóás adománygyűjtése az újjáépítésre

– 1o. emlékezés szombatja – sábát záhor – a purimot közvetlenül megelőző szombat; második Tórából: 5Móz.25,17-19; emlékezz meg arról, amit Amálék tett veled
– háftárá: 1sám15,1-34, amikor Saul nem öli meg a legyőzött amálekita uralkodót, és Sámuel bepistul; ezt a nők is kötelesek meghallgatni, mert az amalekiták gonoszságára való emlékezés a cselekvő parancsolatok közé tartozik (micvot ászé), ellentétben az időhöz kötött parancsolatokkal (micvot sehazman grama)

– 11. tehén szombatja – sábát párá – Második Tórából olyan mondatok, amelyek oluyan megtisztulásra vonatkoznak, amelyeket csak a vörös tehén hamva tisztíthat meg4móz.19,1-22
– háftárá: Jeh.36,16-38 – visszatérés és megtisztulás; új szív és új élet;

– 12. hónap szombatja – sábát hahódes – niszánt megelőző, vagy az újholddal egybeeső; harmadik Tórából pészavhra vonakoz szakasz – 2móz.12,1-2o; pészachi áldozat, az ünnep előkészítése, ehető és nem ehető, tiltott (hámec) ételek
– háftárá: Jeh.45,16-46,18 – az új szentélyről

– 13. nagyszombat – sabbat hagadol – pészachot megelőző; ekkor kezdődtek az gyiptomi kivonulás csodái
– háftárá: Mal.3,4-24
– szokás ilyenkor pészachi haggádát olvasni

– 14. látomás szombatja – sábát házon – áv9-et előzi meg, utolsó az ún. 3 feddő szombat közül
– háftárá: jes.1,1-27
– ekkor szokás, hogy nem öltünk szombati ruhát, nem iszunk a hávdálánál bort, a frigyszekrény függönyét, az előimádkozói és a Tóra-felolvasó asztal takaróját fehérre vagy dísztelenre cseréljük

– 15. vigasztalás szombatja – sabat nahamu – av9-et (tiá beáv) követő szombat; ekkor kezdődik a hét vigasztaló szombat
– háftárá: jes.4o,1-26, Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet

5. Újév napja: ros hasana –
– az év feje
– tisri 1,2
– rós hasánákor minden élőlény elvonul az Ö. előtt (ítélkezés napja – jóm hádin)
– harsogás napja: sófár megfújása Izsák megközöttségének emlékére
– az ünnep alatt 1oo+1oo sófárhangot kell meghallgatni
– eltakarás napja – rós hákeszen, ugyanis mindig egybeesik az újholddal
– emlékezés napja – jóm hazikaron, mert az Ö. mindenkiről megemlékezik ezen a napon
– jom hara olám – a világ születésének napja
– a második szentély idejében ettől a naptól kezdték bemutatni az áldozatokat, Ezra ekkor olvasta fel a törvényt és újította meg a szövetséget (Neh.8,12)
– szokások: újévi üdvözletek, fogadalmak feloldása, adománok adása, kimenetel a cedákák sírjához, halotti köntös (kitli – nős férfiak); a zsinagógában fehér takarók (áron hakódes – frigyszekrény, takaró fggöny – párohet, Tóra-köpeny – möil, Tóraolvasó asztal – sulhán)
– újévi bőséges estebéd, kerek bárhesz, most mézbe mártják, gránátalma, mert 613 magja van, mint parancsolatok
– Tóra: Izsák születése és megkötözése, háftárá: Sámuel szletése (1ám.1,1.2,1o), második napon Jirm.31,2-2o – megemlékezés és könyörület
– jókívánság: Jó évre legyetek beírva és bepecsételve! – Lesana tova tikatévu vetehatemu!
– Rós hasáná első napjának délutánján nem szokás lepihenni, hanem Tórát olvasni, nehogy elaludjuk a szerencsénket

6. Engesztelés napja: jom kippur –
– engesztelő nap
– sabbat sabbaton
– jom hakados – szent nap – ekkor dönt az Ö. minden halandó felől
– ekkor kötelesség böjtölni
– a főpap csak ezen a napon mehetett be a szentek szentjébe
– pecsételés napja – jóm hatima, mert a ros hasáná apjaiban hozott ítéletet megpecsételi az .
– hosszú nap – jom áron, mert még ráadás imát is kell mondani
– ekkor jött le Mózes a kőtáblákkal
– kápárá: megtisztulás, bűnből való mentesség, megszabadulás; korán reggel, férfiak: fehér kakas, nők: fehér tyúk; megforgatják 3x, és erre a célra előkészített szöveget mondanak;
– a délutáni ima előtt szokás fürdőbe menni (mikve)
– ígéretek feloldása 3 tanú előtt: bét din
– a délutáni (minhá) imában bűnvallás
– két gyertya: élők és halottak
– szombati tilalmak, plusz: enni és inni, tisztálkodni, testápolószerek, bőrből készült lábbeli, házasélet tilalma
– Kol-nidré (minden fogadalom)
– Tóra: 3móz.17,1-34 – jom kippuri szolgálatról
– háftárá: Jes.57,14-58,14 – üres és tartalmatlan böjtölés
– halottakról való emlékezés: mázkir
– muszáf ima (toldalék): a főpap szentélybeli szolgálatáról szóló rész is
– utolsó, rendhagyó ima (neilá – kapuk bezárása), amelyet a rabbi mond el, ezalatt nyitva marad a frigyszekrény

7. Sátrak ünnepe: szukkot –
– tisri15-től kezdve 7 nap
– sátrak ünnepe
– első két nap ünnep, többi félünnep
– hetedik nap: hosáná rábbá
– a pusztai vándorlás emlékére
– egyike a három zarándokünnepnek
– betakarítás ünnepe: hág haaszif
– az első szentély felavatása 96o k.
– vízmerítés ünnepe, mert ekkor mond ítéletet az Ö. az esővíz felett
– ekkor felolvasták a népnek az egész Tórát
– a pészach és a szukkot pontosan felezik az évet
– sátorban lakás hét napon át (szuká), termények: búza, árpa, datolya, olajbogyó, füge, szőlő
– kabbalista vendégek: Ábrahám, iZsák, Jákób, József, Mózes, Áron, Dávid
– ünnepi csokor: etrog-citromág, pálmaág-luláv, sűrűlombú fa(mirtusz)-hádász, fűzfa-árává; árbáát haminim – luláv-csokor, ezt kell lengetni 6 irányba; a luláv és az élet héber számértéke egyaránt 68
– Prédikátor könyvének felolvasása
– hosáná rábbá: az ítélet utolsó napja
– minden fehér a zsinagógában
– reggel fürdő, kitli
– körmenetek (hákáfót), amelyek a szentéy idejére emlékeztetnek; a lulávval 7x körbe a Tóra-olvasó emelvényt, közben hosana-kat mondva

8. Záróünnep: smini áceret –
– a szukkot nyolcadik, zárónapja
– Salamon ekkor engedte haza a templomünneplő sokaságot

9. megmenekülés napja: purim –
– ádár12, vagy második ádár14
– Eszter böjtje
– Eszter könyvének felolvasása
– ajándékozás: két olyan dolog, ami rögtön alkalmas az elfogyasztásra, a rászorulók megajándékozása;
– maskarába, jelmezbe öltözés, purimi játékok;

10. Egyiptomi szabadulás ünnepe: pészah –
– niszán15-22; első kettő és utolsó kettő ünnep, többi félünnep
– hág hapészach – elkerülés ünnepe
– hag hahérut – szabadság ünnepe
– hag hamacot – kovásztalan kenyerek ünnepe
– hag haaviv – tavasz ünnepe
– jom hadin – ítélet napja
– az első szentély oltárának felavatása, a második szentély felavatása 516
– mácá: pászka; csak vizet és lisztet tartalmaz, és 18 percen belül meg kell sütni, nehogy meghamecosodjon
– nem lehet a birtokunkban semmi hamecosodásra alkalmas dolog (gabona és víz találkozása legalább 18 percig)
– star mehirat hamec: hameces eladási szerződés; ha a vevő (nem zsidó) a vételárat 8 napon belül nem fizeti ki, az áru visszakerül eredeti tulajdonosához
– ház kitakarítása, hámec keresése gyertyával a kézben (bedikát hámec), niszán 14.én minden hamecet elégetünk
– pészah előtt mindenkinek hozzá kell járulni a szegények pészahi lisztjéhez
– niszán 14- az elsőszülöttek böjtje
– három zarándokünnep egyike
– szédereste – széder lél pészah
– őrködés éjszakája – lél simurim
– pszahi haggada – az ünnep forgatókönyve
– ünnepi asztal részei: szédertál, bor, pohár, egy nagy és díszes serleg (Illés), egy tálka sós víz, három darab mácá, legalább két ünnepi gyertya
– a széder vezetje kitliben
– szédertál: balra, felül egy sült tojás, jobbra felül egy darab sült hús, alatta középen a keserűfű (torma), jobbra alatta hároszet (alma, dió, fahéj és bor keveréke), balra alatta zöldség, legalul ismét keserűfű
– sós víz: egyiptomi szolgaság könnyei

11. Törvényadás ünnepe: sávuót –
– sziván6-7 – hetek ünnepe
– zsengék napja: jóm hábikurim
– ekkor mutatták be a szentélyben az új kenyeret, valamint terményeket vittek a szentélybe a papoknak, és azoknak, akik nem rendelkeztek földdel
– aratás ünnepe: hág hákácir
– a Tóraadás ideje: zmán mátán Tóraténu
– zöld lombok, ágak,
– Rut könyvének felolvasásakor született és halt meg Dávid
– lányok felnőtté avatásának ünnepe
– édes és tejes ételek

Advertisements