az iszlám ma – reni vendégbejegyzése

Az első és a második világháborút követően a lapvetően megváltoztak a gyarmati, félgyarmati sorból felszabadult muszlim országok politikai arculatai. Ezek az események és a felszabadító háborúk mélyreható változásokat idéztek elő.

Sok országban az ateista propaganda és a nyugati életmód hatása egyre inkább háttérbe szorítja a vallásosságot.

De újabban megszilárdulnak a pániszlám érzelmek is. Például Pakisztán megalapítása, a siita Iránban lejátszódó forradalmi események, mely politikai eseményit tekintve igen zavaros és kusza eseményekkel ötvöződik. A pániszlám bástyáit Egyiptomban és Marokkóban is megtaláljuk. Egyre nagyobb propagandát fejtenek ki nyugaton, s ennek nyomán egyre több nyugati fordul érdeklődéssel az Iszlámhoz. Ezen propagandán nem kell csodálkoznunk, hiszen a muszlim kelet nemrég ébredt fel évszázados álmából, s a nyugati filozófia hatására saját ideológiai nézetével küzd az Iszlám terjesztéséért. Nyugat Európában a különböző Iszlám centrumok és nem kis mértékben a muszlim vendégmunkások fejtenek ki aktíy propagandát.

Felmerül a kérdés, mi lesz az Iszlám további sorsa? Nem kétséges, hogy az Iszlám főleg a kultúra terén nyújtott sokat Európának. Azt azonban még senki sem láthatja, hogy mi lesz az Iszlám jövője a világon. Az biztos, hogy a földön még egyetlen vallás sem olvasztotta olyannyira egységbe a hívőket, mint az Iszlám.

Létrejön e az arab világ, vagy az Iszlám erőinek egysége, függetlenül a társadalmi berendezkedésüktől? Erre a kérdésre csak a jövő adhatja meg a választ.

A KORÁN MEGELŐZTE A TUDOMÁNYT

Több mint 1400 évvel ezelőtt Allah kiválasztotta Mohamed prófétát, hogy ő legyen az utolsó próféta a Földön. Az Isten különféle csodákat adott neki, hogy be tudja bizonyítani az embereknek, hogy ő Allah küldötte.

Egyik ilyen csoda a Korán kinyilatkoztatása volt. Mohamed próféta (Béke legyen vele!) nem tudott írni és olvasni, analfabéta volt.

A Koránban Allah megmutatja az embereknek a jó utat, azt, hogy mindent Ő teremtett. Megmutatja, hogy milyennek kell lenni egy jó embernek, hogyan kell viselkedni. Megmutatja, hogyan születtek az emberek és, hogy mi lesz a haláluk után. Minden embernek Istent kell szolgálnia.

A Korán nagyon sok dologról beszélt, amire a tudósok csak a XX. Században jöttek rá. Ezekre mutatunk most példákat.

Allah teremtette a világot, Ő mindennek tudója és Mohamed (Béke legyen vele) az Ő prófétája. (41 szúra, 53 ája, Világos magyarázatot nyertek)

„És megmutatjuk nekik a jeleinket a föld tájain és sajátmagunkban, hogy nyilvánvaló legyen a számukra, hogy ez az Igazság. Vajon nem elégséges az, hogy a Te Urad minden dolog tanúja.”

Nemrég bebizonyították a tudósok, hogy a Föld egybe volt egy csillaggal, vagy nappal és utána elvált tőle. Erről a tényről a Koránban már olvashatunk. (21 szúra, 30 ája, A próféták)

„Azok, akik hitetlenek, vajon nem látták, hogy az egek és a Föld összefüggő tömeg volt, és mi választottuk szét azokat, és minden élő dolgot mi hoztunk létre a vízből?”

1965-ben megállapították a tudósok, hogy a hegyek tartják a Földet egyensúlyba. Olyanok, mint az ék. A nagyobb részük (kétharmad) a föld alatt van, a kisebb részüket (egyharmad) láthatjuk. (78 szúra, 7 ája, Az üzenet)

„Vajon nem tettük-e fekhellyé a földet és cövekké a hegyeket?”

A boncolástan és az orvosi eszközök fejlődése tették lehetővé, hogy a tudósok kutatni tudták a táplálék útját az élőlényekben. Látták, hogy a gyomorba kerül a táplálék, ahol enzimekké választódik, majd a vékonybélbe kerül, ahol folytatódik az emésztés és a felszívódás. A tápanyag így a vérbe kerül, és így minden szövethez szállítja a tápanyagot. Például a tej úgy alakul ki, hogy a tejmirigyek felszívják a vérből a tej alakulásához szükséges anyagokat.
(16 szúra, 66 ája, A méhek)

„És bizony, okulni valótok van a jószágaitokban. Inni adunk nektek abból, ami a gyomrukban van, a megemésztett étel és a vér között, tiszta tejet, amit jólesik inni az ivóknak.”

Ami után az emberek tudtak repülni, leszálltak a Holdra és más csillagokra. Észrevették, hogy minél távolabb kerül az ember a Földtől, annál jobban csökken az oxigén és nagyobb lesz a légnyomás, ami nehézséget okoz a légzésben. (6 szúra, 125 ája, A jószágok)

„Akit Allah az igaz útra akar vezetni, annak a keblét kitárja az iszlám számára. Akit azonban tévelygésbe akar vinni, annak a keblét szűkké tesz és elszorítja, mintha az égbe akarna felkapaszkodni. Így rója ki Allah a (tisztátlanság) büntetését azokra, akik nem hisznek.”

Az új tudomány fejlődésével kiderült, hogy az összes növény különböző alapvető anyagokból áll, (pl.: szén, oxigén, hidrogén, nitrogén, kén, foszfor és más kevésbé fontos anyagok, pl.: az ásványok). Az eltérés közöttük az anyagok összetételének arányában változik. A növények gyökerei meghatározott arányban szívják magukba azokat az anyagokat, amelyek számukra szükségesek, és természetesen mindegyik növénynek más anyagra van szüksége. (15 szúra, 19 ája, Al-Higr)

„És a földet kiterítettük és reá vetettünk szilárdan rögzített (helyeket) és mindenféle jól kiegyensúlyozott dolgot sarjasztottunk rajta. És elhelyeztük benne táplálékot nektek és azoknak, akikről nem ti gondoskodtok.”

Megbizonyosodott a kutatások folyamán, hogy a víz nagyon fontos szerepet játszik az életben. A víz a legalkalmasabb közeg a különböző reakciók létrehozására az élőlények testében és a növényeknél is. Nincs másik olyan közeg, amely alkalmas ezekre a dolgokra, csak a víz. A tudósok kimutatták azt is, hogy van olyan baktériumfajta, ami oxigén nélkül tud élni, de víz nélkül nem. Nincs olyan élőlény, amelyik tud víz nélkül élni. (21 szúra, 30 ája, A próféták)

„Azok, akik hitetlenek, vajon nem látták, hogy az egek és a Föld összefüggő tömeg volt, és mi választottuk szét azokat, és mindenben élő dolgot mi hoztunk létre a vízből?”

Régen az emberek azt hitték, hogy a tengerekben csak egyfajta hullám van, ami a tengerek felszínén látszik, majd a 19. században kiderült, hogy a tengerek belsejében van másik fajta hullám is. Az egyik neve a felületi hullám, ami a hajókat segíti haladni a part felé, a másik neve belső hullám, ami a búvárokat segíti a felszín megközelítésében. (24 szúra, 40 ája, A Világosság)

„Vagy olyanok, mint a sötétség egy mélységes mély tengerben, amelyet hullám borít, fölötte másik hullám, a fölött, pedig felhő. Egyik sötétség a másikban. Ha kinyújtja valaki a kezét, szinte nem látja. Akinek Allah nem ad világosságot, annak nincsen világossága.”

Nagyon sok időbe tellett, amíg a kutatások kiderítették, hogyan alakulnak ki a különböző részek a növényekben, gyümölcsökben, a gabonában. Kiderült, hogy a növények zöld részeiben olyan magvak vannak, amelyek a colorfil nevű anyagot tartalmazzák. A magvak a víz és a fény segítségével kialakítják azt a táplálékot, amely a zöld színét adja a növénynek, és amely segítségével elválik, hogy gyümölcs, gabona, vagy bármi más lesz belőle. (6 szúra, 99 ája, A jószágok)

„Ő az, aki vizet küld le az égből. És mi minden dolog bimbózását indítjuk el azzal. Abból (aztán) zöld hajtásokat sarjasztunk; azokból pedig (kalászokban) sűrűn egymásra sorjázó magvakat fakasztunk. És a pálmafák hímporából (mélyen) lecsüngő datolyafürtök (teremnek). És (a vízzel) szőlőskerteket (sorjasztottunk) és olajfákat és gránátalmafákat, amelyek (gyümölcsei) hasonlítanak és különböznek egymástól. Ám nézd meg – amikor gyümölcsöt hoznak – a gyümölcsüket és az érésüket! Bizony, jelen vannak ezekben azok számára, akik hisznek.”

Isten azt mondta azoknak, akik nem hittek benne:

„Azt hiszitek, hogy nem tudlak újra teremteni titeket, úgy ahogy először csináltam, de ez nem igaz. Egybe tudom gyűjteni a csontjaitokat és az ujjaitokat is tudom alakítani.”

Ez a kérdés sokáig foglalkoztatta az embereket, hogy miért pont az ujjakat hozta fel példának és miért nem egy másik testrészt? Az új tudomány válaszolt erre a kérdésre, mert bebizonyosodott, hogy az embereknek különbözőek az ujjlenyomataik, két embernek nincs azonos ujjlenyomata. Ez is bizonyosság arra, hogy a Korán Istentől jött és Ő mindent tud és mindenre képes. (75 szúra, 3-4 ája, A feltámadás)

„Azt gondolja-e az ember, hogy nem gyűjtjük össze majd a csontjait?
De igen! Mi képesek vagyunk arra, hogy (akár) az ujjatok begyét is a helyére tesszük.”

Az új tudományban bebizonyosodott, hogy a felhők a szél fajtái alapján különböznek egymástól. A szél igazgatja a felhőket, amelyek a vízcseppeket tárolják, így kezdődik az eső. A tudósok megfigyelték, hogy a szél apró részecskékből álló gőzt vesz a tengerből, melyek füstként pára formájában felszállnak, ezekből lesznek a felhők, melyek a vízcseppeket tárolják, majd az eső. Ez egy állandó körforgás. (15 szúra, 22 ája, Al-Higr)

„És elküldtük a szeleket, amelyek (esőfelhővel) viselősek. És vizet bocsátottunk le az égből és megitattunk titeket azzal. És nem ti tároljátok azt.”

/30 SZÚRA, 48-49 ÁJA, a BIZÁNCIAK/

„Allah Azt, aki szeleket küld, amelyek felhőket támasztanak. És kiteríti azokat az égen, ahogy akarja, és foszlányokká teszi azokat. Aztán látod, hogy sűrűn szitáló eső hullik a hasadékaiból. És akiket az ő szolgái között –akarata szerint – elér azzal, azok örvendeznek, noha azelőtt, mielőtt leküldtetett reájuk, kétségbe voltak esve.”

Az orvostudomány fejlődésével az orvosok látták, hogy a magzat hogyan fejlődik és kiderült, hogy először a csont alakul ki és utána a hús. (23 szúra, 14 ája, A hívők)

„Ezután a spermacseppet vérröggé formáztuk, a vérrögöt pedig húsdarabbá, a húsdarabot pedig csontokká formáztuk. A csontokat pedig fölruháztuk hússal. Ezután egy másik teremtményként hoztuk őt életre. Áldassék Allah a legjobb teremtő!”

A XVII.századig a tudósok úgy gondolták, hogy a gyermek egy apró, kész formában kerül az anyaméhbe, ahol tovább fejlődik. A valóságra csak a XVII.század végén jöttek rá, mikor feltalálták a mikroszkópot, a Koránban azonban le volt írva az igazság. (22 szúra, 5 ája, A zarándoklat)

„Ti emberek! Ha kétségben vagytok a Feltámadás felől, (akkor gondoljatok arra, hogy először) porból teremtettünk benneteket, azután egy spermacseppből, majd egy vérrögből, utána egy megformált avagy formálatlan húsdarabból, hogy világossá tegyük előttetek (A hatalmunkat). És nyugodni hagyjuk az anyaméhben egy megszabott ideig azt, amit akarunk. Majd gyermekként hozunk elő benneteket, hogy aztán felnőtté serdüljetek. Akad köztetek olyan aki (időnap előtt) elszólíttatik, és akad olyan, aki a legnyomorúságosabb életkorba jut, hogy – miután tudott – ne tudjon semmit. És látod, hogy a föld megdermedt. Ám amikor vizet bocsátunk reá, mozgásba lendül, zsendülni kezd és mindenféle pompás (növény) fajtát sarjaszt.”

A tudósok megállapították, hogy mindig újabb és újabb csillagvárosok keletkeznek, ami azt jelenti, hogy az ég mindig szélesedik. (51 szúra, 47 ája, A szétszórók)

„Az eget erővel építettük meg és tágassá tettük.”

Newton felfedezte, hogy egy bizonyos szabály uralkodik az égen, ami egyensúlyt tart fenn a csillagok között, szabályozza a bolygók mozgását a Föld körül, a Holdat és a Napot. Ez egy bizonyos vonzóerő, ami mint a mérleg, mindent a helyén tart. Sok új csillagot fedeztek fel ennek az erőnek a segítségével. (55 szúra, 5,7 ája, A könyörületes)

„A nap és a Hold (pontos) számítás szerint (haladnak).”

„Ő emelte föl az eget. És Ő helyezte el a mérleget.”

Az új orvostudomány fejlődésével derítették ki a tudósok, hogy az ember spermiumból fejlődik. Egy spermium nagyon kicsi. A megtermékenyítés közben a kipréselődő folyadék több millió spermiumot tartalmaz. Ezt a tényt Allah a Koránban már 1413 évvel ezelőtt megmondta, ahogy azt is, hogy a kipréselődő folyadékban határozódik meg a születendő gyermek neme. (75 szúra, 37-39 ája, A feltámadás)

„Nem volt-e ő egy kilövellt ondócsepp? Aztán vérrög? És (Allah) teremtette és megformálta (őt). És létrehozta ebből a két nemet: a hímet és a nőstényt.”

A Korán azt mondja, hogy a magzatot három sötétség veszi körül. Az új tudományban megállapítást nyert, hogy a magzatot a méhben három hártya veszi körül, melyek védik a fénytől, a hőtől és a víztől, tehát sötétség veszi körül. (39 szúra, 6 ája, A seregek)

„Egyetlen személyből teremtett benneteket, aztán létrehozta belőle a párját. És leküldött nektek nyolc – páronként összetartozó – jószágot. Egymás utáni teremtésben teremt meg benneteket anyátok méhében, háromszoros sötétségen. Íme, ez Allah, a ti Uratok. Övé az országlás. Nincs más Isten rajta kívül. Hogy fordulhattok el így /tőle/?”

Aki olvassa a Koránt, látni fogja, hogy némely szúrák betűkkel kezdődnek, pl.: (29 szúra, 1 ája, Mária)

„Khy’s”

vagy (36 szúra, 1 ája, Ya Sin)

„Ys”

Felmerül a kérdés, hogy miért? A választ egy arab tudóstól, Rasad Kahlifahtól tudhatjuk meg könyvéből, melynek címe: Miracle of the Quran, islamic productions international in St. Louis in U.S.A.. Tehát azt mondta, ha vesszük pl., az 50. szúrát, Qáf, ami qáffal kezdődik és megszámoljuk, hogy hány qáf betű van a szúrában, az eredmény 57, pedig ez egy kis szúra.

Ha veszünk egy másik szúrát, pl., a 42. szúrát, A tanácskozás és megszámoljuk, hogy hány qaf betűt találunk benne, az eredmény ismét 57, pedig ez egy hosszabb szúra, mint az előző. Ha összeadjuk a qaf betűk számát a két szúrában: 57 + 57 = 114. Pontosan 114 szúrából áll a Korán.

A Korán szúrákban megszámolták, hogy melyikben található a legtöbb qáf betű, és arra megállapításra jutottak, hogy a Qáf szúrában.

A 13. szúrában (A mennydörgés), alif, lám, mim, ra betűk a kezdő betűk, ezek egyben mutatják, hogy mely betűkből van a legtöbb a szúrában, ra=137. Ugyanez a helyzet a 2. szúrában is (A tehén), alif=4597, lám_3204, mim=2578, a 3. szúrában (Imrán nemzettsége) alif=2578, lám=1885, mim=1251, a 29. szúrában (A pók) alif=784, lám=554, mim=344, a 30. szúrában (A bizánciak) alif=547, lám=396, mim=318.

Tehát azok a szúrák, amik alif és mim betűkkel kezdődnek, megmutatják, hogy a legnagyobb számban vannak bennük az alif és a mim betűk. Ezek a szúrák a mekkai szúrák.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

WordPress.com ingyenes honlap vagy saját honlap létrehozása. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: