az iszlám imádkozási szokásai – reni vendégbejegyzése

Az ima az iszlám egyik és egyben legfontosabb pillére. Az ima egy alkalmat jelent a muszlim számára Allah elé állni és érezni, hogy Istennel beszélget. A Próféta (Béke legyen vele!) így magyarázta az ima fontosságát:

„Az ima az iszlám egyik alappillére, tehát bárki, aki rendben megtartja az imát, megőrzi a vallását, de bárki, aki elhanyagolja azt, olyan, mintha lerombolta volna.”

Minden muszlimnak naponta ötször kell imádkoznia:

1. Reggel (Szubh) 2 raka
2. Délben (Zuhr) 4 raka
3. Délután (Aszr) 4 raka
4. Napnyugtakor (Magrib) 3 raka
5. Este (Isa) 4 raka.

Az ima feltételei:

A napi ötszöri imát mindenkinek el kell végeznie. A szülőknek saját életükkel kell példát mutatniuk és tanítaniuk gyermekeiket, amint elérték a 7 éves kort, hogy hogyan kell az imát végrehajtani.
Az ima előtt a muszlimoknak el kell végezniük bizonyos dolgokat, hogy felkészítsék magukat az imára.

1. El kell végezniük a rituális mosakodást. (wudu)
2. Az imát egy megszabott időn belül kell megkísérelni, mert minden imának van egy bizonyos ideje.
3. Tiszta, kimosott ruhát kell viselni.
4. Tiszta, illetve megtisztított padlón, szőnyegen vagy valami máson állni.
5. Arccal a Kába, Mekka szent mecsetjének irányába kell fordulni.

Adan:

Amikor elérkezik az ima idő, felhangzik az adan, ami imára hívást jelent. Az adan arab nyelven szól. Régen az imára hívó, a müezzin a mecset tetejéről, a legmagasabb helyről hívott imára, hogy mindenki jól hallhassa. Azokban az országokban, ahol jobban elterjedt az iszlám még ma is hallani az adant, mikor elérkezik az imaidő. Az alábbiakban olvasható az adan szövege átírásban és a magyar fordítás:

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ashadu an la Ilaha illal-Lah, Ashadu an la Ilaha illal-Lah,
Ashadu anna Muhammadan raszulul-Lah, Ashadu anna Muhammadan raszulul-Lah,
Hajja alasz-szalah, Hajja alasz-szalah,
Hajja alal falah, Hajja alal falah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha illal-Lah.

Allah a Leghatalmasabb, (négyszer)
Tanúsítom, hogy nincs más Isten, csak Allah, (kétszer)
Tanúsítom, hogy Mohamed Allah küldötte, (kétszer)
Gyertek imádkozni, (kétszer)
Gyertek a lelki üdvösséghez, (kétszer)
Allah a leghatalmasabb, (kétszer)
Nincs más Isten, csak Allah.

Tisztálkodás:

Hadat: egy iszlám fogalom a test tisztátalanságára.
Nagyobb hadat: ami fürdéssel jár (az egész test) amit öntudatlan magömlés, nemi érintkezés, menstruáció vagy szülés okoz. Ilyenkor guszlt kell végezni.

Hogyan kell a guszlt elvégezni?

A guszl az egész test vízzel történő lemosását jelenti tiszta folyóvízzel, a hajat is beleértve. Elő kell készíteni a fürdéshez a szükséges dolgokat azzal a szívbéli szándékkal, hogy megszüntessük a nagy hadotot. A szunnán kívüli háromszor kézmosással kezdődik, majd miután az imák előtti szokásos mosakodást elvégeztük, megmossuk szemérmes testrészeinket, majd a haj gyökereinél a fejre öntünk három maréknyi tiszta vizet és az ujjunkkal szétdörzsöljük a bőrön. Mindezek után vizet öntünk a testünkre. Eképpen fejezzük be a tisztálkodást, mely egy igen jó eszköz a testünk tisztán tartására és felüdítésére és ami ugyanakkor az istentisztelet egy formája is, hogy közelebb kerüljünk Allahhoz (Övé minden dicsőség és méltóság!).

Kisebb hadat: ami mosakodást von maga után. Ez történik alvás után, és valahányszor valami kijön a test két kivezető nyílásán, vizelet, ürülék, szél vagy hasonlók. Ilyenkor wudut kell végezni.

Hogyan kell a wudut elvégezni?

Allah (Övé legyen minden dicsőség!) mondja:

„Ó, ti hívők! Ha az imához készültök, mossátok meg (előtte) az arcotokat és a karjaitokat könyékig, dörzsöljétek meg a fejeteket vízzel és mossátok meg a lábaitokat bokáig.”
/Korán 5:6/

A kinyilatkoztatás e nemes versénél a wudu elrendeléssé lett, ami nélkül az ima érvénytelen és ami előtt ima nem végezhető és egyetlen szó, ima wudu nélkül helytelen, így elfogadhatatlan Allah számára.

1. A tisztálkodás szívbéli szándékod legyen és így kezd: „Biszmil-láhi……..Allah nevében.”
2. Végy vizet a jobb kezeddel, vedd a szádba és öblögesd ki háromszor megismételve.
3. Végy vizet a jobb kezeddel, szívd az orrodba és fújd ki háromszor megismételve.
4. Mosd meg az arcodat (két kézzel) háromszor ismételve, úgy, hogy a víz biztosan érje az arcod minden részét.
5. Most meg a jobb karodat a könyököddel együtt, háromszor megismételve.
6. Mosd meg a bal karodat és a könyöködet háromszor.
7. Végy vizet mindkét kezedbe és dörzsöld a fejedre egy elölről hátra mozdulattal. (A víznek érnie kell a fejbőrt).
8. Mosd meg a füleidet belülről és kívül a hüvelykujjaiddal és a mutatóujjaiddal.
9. Mosd meg a jobb lábadat a bokáddal együtt háromszor.
10. Mosd meg a bal lábadat a bokáddal együtt háromszor.

Eképpen fejezzük be a wudu minden mozzanatát.

A wudu érvénytelenné válása:

A wudu érvényét veszti és meg kell ismételni, ha a következők bármelyike történik:

1. Bármi dolog kijön a test két kivezető nyílásán, azaz ürülék, vizelet, szél vagy hasonlók.
2. Mély alvás.
3. Eszméletlenség vagy tudatzavar bármilyen ok miatt.

Tajjammum (víz nélküli tisztálkodás):

A tajammum a következőkben leírt versben megalapozott:

„Ha betegek vagytok, vagy utaztok, vagy valamelyikőtök az illemhelyről jön, vagy asszonyokat illettetek és nem leltek vizet, akkor folyamodjatok tiszta homokhoz vagy földhöz és dörzsöljétek meg (azzal) az arcotokat és kezeteket.”
/Korán 4:43, 5:6/

Ebből a versből világosan kitűnik, hogy a tajammum nem lehet egy alternativa, csak akkor, ha nincs mód vizet találni vagy használni.

Hogyan végezzük a tajammumot?

Ha utazol, és nem találsz vizet a mosdáshoz, vagy ha beteg vagy és a víz ártalmas lehet mind a wuduban, mind a guszlban, úgy végezd el a tajammumot a következőképpen:
Törj össze sima és tiszta földet a két tenyereddel. Rázd ki a kezedből a földet. Dörzsöld meg a kezeddel az arcodat és a kezeidet csuklóig, és így készen állsz az imára.

REGGELI IMA (SZUBH):

Az ima ideje akkor kezdődik, amikor a látóhatáron a fény megtöri a sötétséget és közvetlen a napfelkelte előttig tart. Ezért a muszlimoknak e két időpont között kell imájukat felajánlani, ez a helyes, de még jobb az első fény megjelenésekor. A reggeli ima két rakaból áll. A Szunna (Hagyomány) szerint a qunut szokás recitálni a második rakaban a meghajlást követő felállás után. A Máliki, Safi’i és a Hanbali iskolák szerint a qunut a szubh imakor mondható el, de a Hanafi iskola azt tartja, hogy az Isa imát követő witr imakor kell elmondani. A szubh ima előtt két raka végzendő. Ez Szunnatul-Fadzsrként ismert, azaz Szunna (Hagyomány) és nem kötelező.

DÉLI IMA (ZUHR):

Ez az ima négy rakaból áll és az ideje akkor kezdődik, amikor a nap éppen elhagyta a delelőt (az égbolt közepét) és a naplemente és delelő közti félútig tart. Azonban nyáron később, télen hamarabb kezdődik, mivel a napok rövidebbek télen és hosszabbak nyáron, az időpont az évszakok szerint fog változni. Nyáron például a naplemente sete 9 óra körül van és ezért a zuhr ideje délután 5 óráig, vagy tovább tart. Másrészről télen a naplemente délután 4-5 óra körül van és a zuhr ideje délután 2-3 órára el is múlik. Az időpontok egész évben a nap járásától függően változnak. A zuhr imában négy raka van. A második raka után az imádkozó muszlimnak ülve kell maradnia és elmondania a Tassahud első felét, majd felállván befejezni az imát, mint máskor. Ez az ima egy a minden muszlim számára kötelező napi öt ima közül, és a megadott időben kell elvégezni. A Szunna lehetővé teszi a muszlimok számra, hogy 2 önkéntes rakat ajánljon föl közvetlenül a kötelező ima előtt és 2 rakat a kötelező ima után. Ezt Szunnat Az-Zuhrnak nevezik.

DÉLUTÁNI IMA (AL-ASZR)

Négy rakaból áll, mint a déli ima és az ideje közvetlenül az előző ima vége után kezdődik, és közvetlenül a naplemente előtt fejeződik be. A muszlimoknak ezen időtartamon belül kell imájukat felajánlaniuk. Ez az ima ebben az időszakban egy kötelező ima, de elfogadható a muszlimtól, hogy az ima előtt 4 önkéntes rakat ajánljon fel. Ezt arabul Szunnat Al-Aszrnak nevezzük. Egy dolgot azonban tisztáznunk kell: az Aszr után nem szabad önkéntes imát végezni.

NAPNYUGTAKORI IMA (MAGRIB):

Ez az ima három rakaból áll. Az imaidő azonnal a naplemente után kezdődik és a naplemente után közel egy óra hosszáig tart, ezért az idő igen rövid rá. Az ima második rakaja után az imádkozónak ülve kell elmondania a Tassahud első felét, utána felállván el kell végeznie a harmadik rakat, majd el kell mondani az egész Tassahudot és a Taszlimmal (Asszalámu-alajkum wa rahmatulláh) befejezni az imáját, miként ezt előzőleg elmagyaráztuk. Ez a kötelező ima, de a Szunna szerint helyes két rakat felajánlani az ima után, melyet Szunnat-Al-Magribnak neveznek.

ESTI IMA (AL-ISA):

Négy rakaból áll és az ideje azonnal az előző ima után kezdődik és közvetlenül a hajnalhasadás előttig tart, de kívánatosabb az éjszaka első harmadában elvégezni. A 4 raka kötelező, de kívánatos a muszlimoknak 2 rakat a kötelező ima előtt és 2 rakat a kötelező ima után felajánlani. Ezt Szunnat Al-Isanak nevezik.

Ez az öt ima kötelező a muzulmánok számra.

Miután az imához szükséges minden feltétel teljesült, azaz a tisztálkodás, az imaidő elérkezte, stb., arccal a Kába felé fordultál, tiszta szíveddel pedig Allahhoz (Magasztaltassék!), a következőképpen tégy:

1. Az istentiszteletet a takbir-ral kezded: a karjaidat emeld a vállad vonaláig, a tenyereid a füled mellet előre néznek és így mondod: „Allahu Akbar” (Allah a Leghatalmasabb), amit Takbiratul-’Ihrám-nak nevezünk.
2. Mondd el a Fátihát és ezt követően néhány verset a Szent Koránból. Ez a Fátiha átírása:

Biszmil-láhi ar-rahmáni ar-rahim.
Al-hamdu lilláhi rabbil álamin.
Ar-rahmánir-rahim. Máliki jawmid-din. Ijjáka na abudu wa ijjáka naszta’in. Ihdinasz-szirátal musztaqim.
Szirátal-ladina an’amta alajhim, gajril magdubi alajhim wa lad-dallin. Ámin.

Magyarul ezt jelenti:

A Mindenható és a Legkönyörületesebb Allah nevében. Dicsőség legyen Allahnak, a világok Urának, a Legkönyörületesebbnek, a Legirgalmasabbnak, a Feltámadás napjának Urának. Téged imádunk (egyedül) és Hozzád fordulunk segítségért. Vezess minket az egyenes úton! Azoknak az útján, akiknek a kegyelmedet adományoztad és ne azokén, akiket haragvásod sújt, sem a tévelygőkén. Ámen.

Minden ima első két rakajában közvetlenül a Fátiha után, mondj el egy vagy több rövid szúrát, vagy verset a Koránból, amit már fejből tudsz. Itt van például két rövid szúrának az átírása, amit a Fátiha után elmondhatsz:

„Qul huwal-láhu ’ahad. Álláhusz-szamad. Lam jalid wa lam julad. Wa lam jakun lahu kufuwan ’ahad.”

„Mondd: Ó, Allah! Az Egyedülálló, az Egyetlen. Allah, az Örökkévaló, a Tökéletes! Nem nemzett és nem nemzetett. És senki nem fogható Hozzá.”

/Korán 112/

„Idá dzsá’a naszrul-láhi wal fathu. Wa ra’ajtan-nasza jadhuluna fi dinil-láhi ’afwadzsán. Faszabbih bihamdi rabbika wasztagfirhu. Innahu kána tawwábá.”

„Amikor eljön Allah segítsége és a győzelem, és amikor látod, hogy az emberek tömegestül csatlakoznak Allah vallásához, Hirdesd akkor Allah dicsőségét és kérj Tőle bocsánatot! Ő mindig kész a kiengesztelődésre.”

/Korán 110/

3. A Fátiha és a rövid szúra után mondd: „Allahu Akbar”, majd (derékszögben meghajolva) tedd a kezeidet a térdeidre és mondd háromszor magadban: „Szubhána rabbijal ’azim” (Dicsőség legyen hatalmas Uramon!). Ezt a testhelyzetet az iszlámban ruku-nak nevezzük.
4. Felegyenesedvén álló helyzetbe mondd: „Szami al-láhu liman hamidah” (Allah hallja azokat, akik magasztalják Őt!). Amikor teljesen felegyenesedtél, mondd: „Rabbáná walakal-hamd” (Ó, Urunk! Hozzád szálljon minden istentisztelet!)
5. Aztán borulj a földre (ezt szadzsdahnak nevezzük) és közben mondd: „Allahu Akbar”. Aztán, ha már leborultál (ez a testhelyzet a szudzsud) mondd el háromszor: „Szubhána rabbijal ala” (Dicsőség legyen hatalmas Uramon!) /Földre borulás: térdeplésből leborulsz úgy, hogy a homlokod, az orrod, a két tenyered, a két térded és a két lábad érintse a földet és a kéz és lábujjaid a qibla felé mutassanak/
6. Emelkedj fel ülő helyzetbe, miközben mondod: „Allahu Akbar”.
7. Ismét borulj le hasonlóan az előzőhöz, mondván: „Allahu Akbar”, majd a leborulásban háromszor ismételd ezt: „Szubhána rabbijal ’ala” (Dicsőség legyen hatalmas Uramon!)
8. A második földre borulás után állj föl és közben mondd: „Allahu Akbar”. Ezzel az első raka teljesen kész.
9. Most következik a második raka. Egyenesen állva, a Fátiha után recitálj (mondj el) a Koránból több verset. Meghajlás, felegyenesedés, majd végezd el a két földre borulást ugyanúgy, mint az első raka-ban.
10. A második rakat befejezvén ülj hasonló helyzetbe, mint a két leborulás között voltál, hogy elkezdhesd a Tassahudot recitálni.
11. Most, az előzőekben említett térdeplő ülésben mondd el a Tahijját-ot, a Tanuságtételt, a Tassahud első részét.
At-tahijjátu lilláhi, az-zákijátu lilláhi, wat-tajjibátusz-szalawátu lilláhi. Asz-szalámu ’alajka ’ajjuhán-nabijju wa rahmatul-láhi wa barakátuhu. Asz-szalámu ’alajna wa ’ala ’ibadilláhisz-szálihina. Ashadu ’an la ilaha illal-láhu wahduhu la sarika lahu wa ’ashadu ’anna Muhammadan ’abduhu wa raszuluhu.

Hálás köszöntések szálljanak Allahhoz, tisztaság, jóság és imádságok. Béke legyen veled, ó Próféta, és Allah kegyelme és Allah áldásai. Béke legyen mindannyiunkkal és Allah igaz szolgáin. Tanúsítom, hogy nincs más (igaz) Isten, csak Allah, akinek nincs társa és tanúsítom, hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte.

Ha az ima két raka-ból áll, mint a fadzsr, folytasd a Tassuhud második részével, melyet úgy nevezünk: Fohászok Ábrahámért.

Allahumma szalli ’ala Muhammad wa ’ala áli Muhammad. Kama szallajta ’ala Ibrahim wa ’ala áli Ibrahim. Wa bárik ’ala Muhammad wa ’ala áli Muhammad. Kama bárakta ’ala Ibrahim wa ’ala áli Ibrahim. Fil-’álamina ’innaka hamidun madzsid.

Ó, Allah! Küldd kegyelmedet Mohamedre és Mohamed családjára, úgy ahogyan kegyelmedet adtad Ábrahámnak és Ábrahám családjának. És add áldásaidat Mohamedre és Mohamed családjára, úgy ahogyan megáldottad Ábrahámot és Ábrahám családját ezen a földön és a túlvilágon. Valójában, Te vagy a Legdicsőbb és a Dícséretreméltó.

12. Amikor a Tassuhudot mondod és a következő mondathoz érkezel: Ashadu ’an la ilaha illa-láh wa ashadu anna Muhammadan raszulul-láh, emeld fel a jobb kezed mutatóujját.
13. Amikor a Tanúságtétel szavai elmondás után felállsz a harmadik, illetve negyedik rakahoz, a Fátiha után nem kell más verset recitálni a Koránból.
14. A Tassahud második részének befejezése után fordítsd a fejedet jobbra és mondd: „Asz-szalámu ’alajkum wa rahmatul-láh” (Béke legyen veled és Allah áldása!)
15. Ezután fordítsd a fejedet balra és mondd: „Asz-szalámu ’alajkum wa rahmatul-láh”.

Eképpen lesz teljes az imád.

Reklámok

az iszlám imádkozási szokásai – reni vendégbejegyzése” bejegyzéshez egy hozzászólás

Új írása

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: