Indiai vallások – vizsgakérdések

1) Melyek a buddhista és a dzsaina tanítás közötti legfontosabb hasonlóságok és különbségek?
hasonlóságok:
– közös indiai gyökerek
– cél az üdvösség (móksa)
– szerzetesi mozgalom
– a nők alkalmatlanok a megváltásra (mindkettőből egy-egy irányzat)
– az élet kímélete (ahimszá)
– nincstelenség
– tagadják a védikus áldozat eredményességét, és szintén elutasítják egy teremtő és megváltó isten létezését
– az karman oka a vágy
– a lélek maga képes befolyásolni a karmát és kilépni a saṃsārából
– az emberiség sorsát befolyásoló személyek: csakravartin, tirthankara, salákapurusa
– nincs creatio ex nihilo
– avidjá-karman-számszárá

különbségek:
– d.: aszkézis; b.,: középút
– ember képű világmindenség, a megszabadult nem lépi túl a világmindenséget
2) Mutassa be, mit takar a dharma fogalma a hindu vallásokban!
– hinduizmus: 1. az erény pillére; 2. az univerzum rendje; 3. a vallás alapja;
– buddhizmus: 1. a buddhizmus központi fogalma; 2. kozmikus törvény; 3. a Buddha tana; 4. az erkölcsi törvény; 5. a valóság manifesztációja; 6. a szellem tartalma, a gondolkodás, tárgyai, ideák; 7. létfaktorok
A dharma fogalma az ókori és középkori indiai vallásosságban is központi szerepet játszott, elsősorban a varṇāsrama-dharma [varnásrama-dharma] keretében, amely a társadalmi rendek (varṇák) és az egyes életszakaszok (āsramák [ásrama]) számára érvényes jogok és kötelességek rendszere. A dharmába tartoznak az átmeneti rítusok (születés, névadás, házasság, stb.) éppúgy, mint a kasztokra vonatkozó rituális tisztasági előírások, a mindennapos szertartások éppúgy, mint a bíráskodás és a büntetőjog, az örökösödési jog éppúgy, mint a Véda tanulmányozásának szabályozása. A dharma legfontosabb vonása éppen relativitása (szemben a neo-hindú sanātana-dharmával): helyesebb dharmákról beszélni, mint egyetlen univerzális dharmáról. Így például vannak jātidharmák [dzsátidharma], vagyis az egyes kasztokra vonatkozó szabályok, van strīdharma [sztrídharma], vagyis a nők dharmája, rājadharma [rádzsadharma], vagyis a király dharmája, desadharmák [désadharma], vagyis az egyes vidékeken élő szokások, és mindenkinek van svadharmája [szvadharma], vagyis nemtől, kortól, társadalmi helyzettől függő saját dharmája. A buddhizmusnak éppen az volt az újítása a korábbi ortodox hagyománnyal szemben, hogy társadalmi helyzettől és egyéb körülményektől függetlenül mindenkire egyformán érvényes erkölcsi normának tekintette az átértelmezet dharmát, vagyis Buddha tanítását.
A dharmát tárgyaló ókori és középkori művek, a dharmasāstrák [dharmasásztra] (mint például Manu törvénykönyve) ugyan fontos forrásai a klasszikus hindú vallásosságnak, de ezek sem adnak teljes képet, hiszen elsősorban a legfelsőbb rend, a brāhmaṇák [bráhmana] ideológiáját tükrözik, és a bennük lefektetett normákat nem mindenki fogadta el magára nézve kötelezőként. Több radikális saiva irányzat például kifejezetten ezen normák áthágásában látta a mágikus képességekhez vagy az újraszületésektől való megszabaduláshoz vezető út egyik fontos lépcsőjét.
3) Mutassa be röviden a tantrikus hagyományok közös jellemzőit!

• szent irataik a tantrák
• cél a mindent átfogó tudás, ennek érdekében a misztikus világnézetet összeköti a mágikus szertartással
• minden létező misztikus kapcsolatban áll egymással
• egy egység a szellem és anyag, mikrokozmosz és makrokozmosz, egyes lélek és világlélek, saját én (dzsivátman) és egyetemes én (paramátman)
• az Egy angrögün, azaz kétnemű formában létezik, a nemi egyesülés célja az egység visszaáll-tása
• ősszellem (purusa) és prakriti (ősanyag) alkotja az egy ellentétes pólusait (Síva és Sakti)
• a megváltás a szertartások útján érhető el: meszentelő cselekedetek, meditáció
• kéztartások (mudrák), njászák (bizonyos testrészek megérintései), bídzsák (csíraszótagok), mantrák, a-u-m (őshang), mandalák, jantrák (a Sakti ábrázolásai)
• tantrikus púdzsá: erotikus meditációs forma
4) Miben különbözik a tantrikus vallások és a sramana tradíciók (buddhizmus, dzsainizmus) viszonya a hindu ortodoxiához?
elképzelései nagyon eltérőek lehetnek.
Mások a Védához való viszonyban keresték a hindú vallásokat összekötő jellemző vonást. Ez a viszony valóban kulcsfontosságú volt annak meghatározásában, ki az ortodox (āstika [ásztika]) és ki a heterodox (nāstika [násztika]), és itt nem annyira a Véda szövegének az ismerete volt a lényeges, hanem a Védából (sokszor fiktív módon) levezetett vallási-társadalmi rend, a varṇā�rama-dharma elfogadása. A gond ezzel a kritériummal az, hogy nem csak a buddhisták vagy a dzsainák tartoznak a heterodoxok közé, hanem több �aiva és vaiṣṇava hagyomány is.
5) Melyek a világ felépítéséről és benne az ember helyéről alkotott, az Indiában kialakult vallásokban közös elképzelések?
– a hinuizmus világképe a hetes számon alapul, a világtojás felső és alsó felének hét-hét régiója van, alatta a világóceán, alatta a pokol
– középen a Méru-hegy
– négy korszak (juga) állandó váltakozása zajlik
– a világok keletkeznek és elmúlnak, csak a teremtő őselv, a bráhman marad meg
– a világ látszat: májá
– világciklus: 311o4o milliárd emberév
– a lélek örökös újjászletés: számszárá; a halál után a lelkek a holdon vannak, amíg újjászületnek (ezért olyan fényes a Hold, mert felkapcsolják a lámpát)
– karma: visszafizető kazualitás
– kivezető utak:
– 1. tantra-márga – mágikus szertartások
– 2. jóga-márga – testi-lelki gyakorlatok
– 3. karma-márga – cselekedetek
– 4. dzsnyána-márga – felismerés és belátás
– 5. bhakti-márga – istenszeretet
– cél a megszabadulás – móksá, hogy a átman elérje a bráhmant
– kasztrendszer: minden hindu hozzá van kötve kasztja dharmájához; minél magasabb kaszt, annál szigorúbb előírások
– dharma: örök világtörvény
6) Miről szólnak a dharmasásztra szövegei (pl. Manu törvénykönyve)?
Manu törvénykönyve (Mānavadharmasāstra [mánavadharmasásztra]) a dharmával kapcsolatos ortodox előírások legtekintélyesebb gyűjteménye.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: