Az iszlám kultúrájának kezdete

Az iszlám kultúrájának kezdete (Germanus 59-87)

– a próféta nem rendelkezett az utódlásról
– a Mekkából menekültek (muhadzsirún), a medinai pártfogói (anszár) egyaránt maguk közül akartak utódot választani
– Abu Bakr lett az első kalifa – خلافة
– uralma két évig tartott, ezalatt különböző kalifákkal kellett megütköznie: Ománban Laqit ibn Málik, Jemenben Abhala ibn Ka’b al-Aszwad, aszad törzsből Tuheila, tamim törzsből Maszlama, és egy nő: Szadzsáh – ezeket leverték, amely alatt elpusztult Arábia állatállománya, így a termékeny területek felé fordultak
– a próféta életében és a lázadások alatt született költemények részint bíztatások, részint megfélemlítések
– Hárith ibn Murra, Ausz ibn Budsair at-Táyi
– a szomszédos népek nem vették komolyan az arab betöréseket
– 634 – Szíria, 642 – szászánid birodalom, majd Egyiptom, 649 – Ciprus, 674-68o – Khalkedon (Konstantinápoly, innen visszaverték őket), 711 – Spanyolország
– az iszlám hódítás által elterjedt az arab nyelv is
– Ka’b, Hasszán ibn Thábit, Al-Hutaia – nem túl jelentősek
– Omar kalifa: 634-644, a hívők ura – amir al-mu’min
– vallási és közigazgatási reform a görögök és perzsák segítségével
– Omar halálával a mekkai arisztokrácia vissza akarta nyerni hatalmát, Othmánt nevezte ki kalifává, aki családtagjai között osztotta ki a hivatalokat, s akit ezért meggyilkoltak
– a támadók a próféta unokaöccsét és vejét, Ali ibn Abu Tálibot kiáltották ki, aki Mo’awiyaval, Szíria kormányzójával (Omajja család) kellett a címért megküzdjön, de a csata előtt békét kötöttek; erre a kháridzsiak, a következetes demokratikus utódlási elveket vallók kiváltak, szerintük minden arabból lehet kalifa, és ha nem uralkodik a törvény szerint, letehető és megölhető
– a kháridzsiták legkiválóbb költői: Qatari ibn ul-Fudsá’ati, Imrán ibn Hyttán – vallásos versek
– Ibn Muldsam nevű kháridzsita megölte Alit, így Mo’áwiya lett a kalifa, aki a siiták és a khárodzsiták leverése után királyságot alapított – omajjád királyság
– Mo’áwiya halála után fia, Jazíd, és Ali fia, Husszein Kerbelánál összecsapnak a kalifátusért, Husszeint megölik, halála szimbólum lesz a siiták számára, akik csakis az Alitól való leszármazást fogadják el (a család pártja – si’a, a hívei a ház népe – ahl ul-bejt)
– a siita tan később a perzsákból verbuválódott arabok tana lett, első magyarázója Abdullah ibn Szabá, fő tanítása Mohamed feltámadása (radsa’)
– minden imám (az iszlám világ vezetője a kalifa helyett) átadja isteni lényét a következő imámnak, az imám eltűnhet az emberek szeme elől, de aztán az idők teljességében visszatér – rejtőző és visszatérő próféta
– iszmáiliták: hétimámos siita szekta; a tan bőven merített a régi iráni és sémi felfogásból, az újplatonikus emanációs elméletből, az újpüthagoraszi számmisztikából; hasisis – assasinok – Hegyi Öregember: Haszan ibn Szabbáh
– tizenkét imámosok (al-ithna’asarija) – egyik imám sem halt meg, csak eltűnt
– zaiditák – mérsékelt siiták, ma Jemen vallása
– a siiták csak azokat a hadíthokat fogadják el, amelyeknek Ali családja a traditora, viszont ezeket a hagyományokat szabadelvűen kezelik, a hitet önálló tan szerint magyarázzák (mudzstahíd), szemben a szunnitákkal, akik szerint a négy elismert iskolán kívül lezárult a hagyomány (idzstihád)
– az omajjád-kori szellemi élet központjai: Medina, Mekka, Baszra, Kúfa, Damaszkusz
– omajjád-kor: 661-75o
– a költészet félig városi, félig pusztai jellegű
– a qászida bevezető sorai: naszíb, önálló műfaj
– Dzsamil: önálló szerelmes versek
– II. Walíd fejlesztette önálló műfajjá a bordalt
– halotti ének: marthija, főleg női műfaj
– Leila al-Akhjalija és al-Khansza
– Al-Kumait (679-743) a hásimita ág költője, hevesen ellenzi az omajjád uralmat, ő az első zaidi siita költő; Hásimiját: 536 soros kászida
– Farazdaq, Dzsarir és al-Akhtal (keresztény, taghlibi)
– Dhu Rumma
– Tirimmah – tayi törzsbeli, szíriai, kháridzsita
– Omar ibn abi Rabi’a (-719), kureisita, heves hangú szerelmi líra, finom művű erotikus költemények
– próza: Abdul Hamil – értekező próza, századokon át az episztoláris stílus mintaképe
– hadít-irodalom: II. Omár kalifa (717-72o) megbízta Abu Bakr Mohamedet, hogy gyűjtse össze a prófétára vonatkozó hagyományokat
– egyéb próza: dél-arab mesék és hódítások (magházi)
– Ubaid ibn Sarijja: A királyok könyve és A múltak hírei (kitáb al-mulúk wa akhbár al-madhin)
– Mászardzsawaih: lefordította Ahrún A’jun alexandriai orvos harminc füzetből álló tanulmányát lefordítja rabra, ez az első arab természettudományos mű
– behatóan foglalkoztak az arab nyelvvel: Adu’l-aszwad ad-Duali az első arab nyelvtan összeáll-tója
– murdisíták: elodáztatók; a hitet a tett fölé emelték, egyesek azt hirdették, hogy a hit (imán) belső meggyőződés, amibe idegen nem avatkozhat, ha valaki a zsió vagy keresztény vallást gyakorolja, muszlim marad, ha szíve mélyén Allahban hisz
– mu’taziliták: a baszrai mecsetben tanító Wászil ibn’Ata (-748) tanítványai, elvonulók, szabad akarat híveként lép fel, Allah nem büntethet olyan tettekért, amit az ember nem követett el; tagadta az isteni jelzőket, mert ha ezek a tulajdonságok örök életűek, akkor megdől Allah egysége; elmélkedésük alapja a ráció
– Abu’Isza al-Warráq (a könyves, -861), manicheista, világosság és sötétség harca; kételkedés mindenben,a próféciában is
– teológia: ilm ul-kalám
– Abu’l-Hsszan al-As’ari (-935), miután elsajátította a mu’tazilát, visszatért a hagyományos Korán-értelmezéshez
– a Korán kijelentéseit szó szerint kell elfogadni
– Mohamed al-Maturidi (-944): eleinte szabadelvűbb, majd dogmatikusabb; tanait bőven ismerteti Abu Hafsz an-Naszafi (-1143) A közmegegyezés és szokás híveinek oszlopa (umda aqidat ahl asz-szunna wa’l-dzsama’a) c. könyvében

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: