régészeti fogalomtár

abusziri papiruszok: V. din idejéből származó gazdasági iratok

acheuli: kőkorszaki ipar, két munkaéllel készült szakócák és fejszék jellemzik

adománysztélé: felirattal ellátott kőtömb, a helyi templomnak adományozott művelhető területek jegyzékével

aegisz: széles nyaklánc

agger: földből épített római gát

agora: piac

agyagmáz: folyékony agyag vékony rétege

agyagszlip: színes, vizes agyagréteg, aka. máz

ah: az alapvető öt elem egyike (ba, ka, név, árnyék), az ez a forma, amiben az elhunytak jelen vannak az alvilágban

ahet: áradás (nyár)

akeramikus: kerámia nélküli

aknaksír: sírtípus, ahol a sírt egy aknán keresztül lehet megközelíteni

alabástrom: fehér vagy sárga színű mészpát

álajtó: ajtót utánzó építészeti elem, ez elé helyezték a halottnak szánt áldozatot

alakor: vadon termő növény, pázsitfűféle, gabonafajta, a búza vadon termő őse

alánok: Kaukázus-vidéki nomádok

áldozati formula: hotep-di-niszu = áldozat, melyet a király ad; ia, amely áldozatokat kér az elhunyt számára; a formula mellett kép, amely a halottat ábrázolja megrakott asztal előtt

alluvium: a földtörténeti jelenkorban folyami hordalékból kialakut talaj

ambulatórium: termet körülvevő folyosó

Amon isteni felsége: hemet netjer net imen – papnői cím, ő játszotta Amon hitvesét az újévi thébai szertartásokban

amurrúk (amoriták): nyugati sémi nomád törzs, először az agadei és III. Uri dinasztia alatt van szó róluk

anabaszisz: gör. felvonulás

anh: az életet jelentő füles kereszt

annakúm: Assúrból Anatóliába szállított fém, valszeg ón

apadana: a perzsa paloták főterme

apadána: óperzsa. oszlopcsarnok

apkallu: az Özönvíz előtti idő hét bölcse

apodiktikus jog: felszólítás, intelem, etikai természetű utasítás, amely a benne foglalt utasítás megszegéséhez nem rendel szankciót

apodiktikus: útmutatás-jellegű

aposztata: hitehagyó, lázadó

apotropaikus szobor: a gonosz elűzésére szolgáló, állatokat vagy természetfeletti lényeket ábrázoló szobrocska, az alapba vagy a küszöb alá ásták

apotropaikus: bajelhárító

apszis: félkör alakú zárórészlet

arameus (arámi): északi sémi nyelvet beszélő népcsoport, ie. 1ooo körül jelennek meg

Aram-Naharaim: a héber B.-ban az Euf. középső folyásának vidéke

aranyláb: arany-ezüst arány pénzrendszerben

ard: túróeke

arid: száraz, csapadék nélküli

árja: indoeurópai nyelvcsoport, és az ezt beszélő nép

árkolt dekoráció (bordázott, hornyolt, kannelúrás, vájt): a háttér magasabb

arszakida éra: ie. 247 tavaszán kezdődik

ásipu: ördögűzésre specializálódott pap

aszkosz: bőrből készült hasas görög borostömlő

atef-korona: fehér korona, napkorong, ureusz-kígyó, két toll, kosszarvak

atef-korona: kétoldalt tollal megtűzött fehér korona, tetején kis koronggal

ateriek: paleolit kézműves nép

átokszövegek: Egyiptom ellenségeit tartalmazó agyagszobrocskákra, vagy kerámiára írt szövegek, a feliratot rituálisan összetörték

attribútum: jellegzetesség

aureola: dicsfény

awilum: a Hammurapi-kódex szerint a szabad emberek megnevezése

B.P: before present; a radiokarbon dátumoknál használatos megjelölés, ténylegesen 195o előtt

ba, bamadár: a személyiség azon része, ami mi én-nek nevezünk

babiloni siqlum: 8,4-17,6

baitülosz: kúp alakú tárgy

baktriai görögök: ie. III. században Baktriában Diodótosz által megteremtett görög királyság

bala: a II. Ur dinasztia idejében használt adózási és újraelosztási rendszer

balusztrád: korlát

barbotin: rárakott agyagdísz

bárkaszentély: az istenek hordozóbárkáinak állomásai vagy pihenőhelyei

batriai teve: dromedár

bekarcolás: a mintát a felszínbe karcolják

bél (belu, baal): úr, uralkodó

benbenkő: szent kő Héliupoliszban

bít reduti: a trónörökös palotája Asszriában

blokk(kocka)szobor: az emberi testet felhúzott lábakkal, ülő helyzetben ábrázolja

bothrosz: áldozati gödör

bödönhajó: kerek, bőrből készült hajó

buleutérion: a görög városok tanácsának ülésterme

bulla: agyag függőpecsét

bulla: az agyagtábla borítéka

caput: fejezet

cardium-díszítésű kerámia: kagylódíszes

cella: belső szentél vagy kegyhely

chronogramma: felirat, amelynek valamilyen módon megjelölt betűi évszámot jelentenek

cippus: védősztélé vagy amulett, a meztelen gyermekistent, Hóruszt ábrázolja

cire-perdue: viaszvesztéses öntési módszer

dahabije: Egyiptomban használatos hajófajta

deben: 91 gramm

deseret: Alsó-Egyiptom vörös koronája

dhóti: ágyékkötő

diadém: fejék, uralkodói jelvény (pl. Egyiptom); a korona köré kötötték, szalagjai lelógtak;

diakritikus jel: a betű hangértékét módosító jel, mint pl. a sz-ben a z

diakronikus: a jelenségek megközelítésére az idők során bekövetkezett változás oldaláról

diffúzionista megközelítés: V. G. Childe szerint a civilizáció minden jellemvonása a Közel-Keletről terjedt el

dihkán: falu előljárja

dilúvium: az Özönvíz kora

diorit: vulkáni eredetű kőzet, Gudea fekete kőszobrainak anyaga

dromosz: felvonulási útvonal

duat: a másvilág keleti szemhatárral összefüggő vidéke

dzsed-oszlop: Osirishez kapcsolódó oszlop, amelynek fontos szerepe volt a jubileumi ünnepségeken

egyenes adó: személyi vagy területi adó, szemben a közvetett v. fogyasztási adóval, amelyet az áruforgalomhoz rendelnek

egyoksági magyarázat: a kulturális elmélet magyarázata, amely a hangsúly egyetlen meghatározó tényezőre teszi

emporium: kereskedelmi központ

en: Uruk papi uralkodójának címe

engobe: bevonat

enkausztika: viaszfestés

enszi: a városállam vezetőjének sumer neve

Epipaleolitikum (Sanidár-barlang, Závi-Csemi): 12000—8000

epipaleolitikum: a paleolitikum feletti kor

epitomé: kivonat

exilarcha: szétszórtság;

extispicium: leölt állatok belső részeinek vizsgálata ómenkérés céljából

fajansz: üvegszerű anyag

faragott sávdíszítés: szobrászati technika, amikor az alak kiemelkedik (alacsony dombormű)

farr: az uralkodót övező természetfölötti fény

fekete fejűek: D-Mez. lakosságának egyik rétege, köznép, sémi népesség; a hajszínre utal, kopasz-és nem kopasz oppozícióban

fermán: hivatalos okmány az oszmán birodalomban

filigrán: Közel-Keleti fémműves eljárás, melynek során huzalt forrasztanak fémtárgyra

fillit: gandharai szürkés kristályos pala

filolit: növényi sejtből származó szilikátok, amik a rohadás után is megmaradnak

flotálás: úsztatás

fonogramma: egy vagy több betű hangértéke

fríz: festett vagy faragott sávdíszítés

galut: diaszpóra

gemma: metszett drágakő

gipar: sumer templomépület-együttes az en-papnők számára fenntartott része

glacis: sima, gyakran vakolt lábazat a védőfalak tövében

gliphé: vésett, festett vagy domborított alak, betű, kép (hiegoglífa)

granuláció: fémműves eljárás, ugyanabból a fémből az anyagra fémgömböket forrasztanak

granulálás: fémműves technika, az ékszer díszítésénél apró aranygömböket kapcsolnak egymáshoz

gun mada: a III. uri din. ideje alatt, az északi katonai helytartók által fizetett adó

guti: hegyi nép, ie. 22oo körül jelennek meg Mez.-ban

Halaf-kultúra Észak-Mezopotámiában: 6500—5500

hántolótál: Haszuna-periódusra jellemző barázdált felületű kerámiatál

hatti: ősi anatóliai nyelv

hazarapat: 1ooo ember vezére (akhaimenida)

hedzset: fehér korona; felső-Egyiptom királyi koronája

hégemon: teljhatalmú vezér; legatus

heka: egyiptomi jogar

héliopoliszi kilencség: főistene Atum

henge: körülzárt terület egy vagy két bejárattal, körülötte földgáttal

heperes: kék korona

hermopoliszi nyolcság: főisten Thot

hidzsra: 622.

hiposztül csarnok: nagy, oszlopokkal körülvett templomi udvar

Hórusz-név: a királyi titulatúrát alkotó első név

Hotep földje: a másvilág nyugati szemhatárral összefüggő része

hulladékhalom (midden): szemét és háztartási hulladék-halom

hurrik: ie. III-II ée.-ben É-Mez. és Anatólia magasföldjenek lakói; Mitanni birodalom

hypocaustum: szoba fűtőrendszere

ideogramma: elvont fogalmat jelöl

ikonográfia: vallási tartalmú művészeti alkotások tanulmányozása

imiut: Anubisz kultusz-szobra

inscriptio: felirat, jel

insula: rendszerint négyszögletes alaprajzú városnegyed

intaglio: csiszolt féldrágakő homorú vésettel

intercalatio: közbeiktatás

interlineáris: sorok közötti; pl. a sumer ékírásos szövegekben a sorok közé írt akkád fordítás

irreverzibilis: megfordíthatatlan

isohyeta: a térképen azonos mennyiségű csapadékot jelentő képzeletbeli vonal

isteni felség: duat-netjer; papnői cím, Amon főpapjának lánya viselte

iszfet: káosz

ivan: boltívben záródó, egyik oldalán nyitott csarnok

íván: dongaboltozatos csarnok, három oldalfallal

iwan: perzsa paloták nyitott fogadóterme

izraeli sekel: 11,4 g

Jaret földje: Osiris birodalma

káld: babilóni nyelv, az utolsó bab. din nyelve

kámea: csiszolt féldrágakő domború vésette

kanopusz-edény: a testrészek tárolására szolgál

karakterizáció: vizsgálati módszer, amely alapján azonosítani lehet egy tárgy származási helyét és nyersanyagát

karneol: a kalcedon-csoportba tartozó vörös kő

kartonázs: gipsszel megkeményített, gyakran festéssel és aranyozással díszített vászon- és papiruszrétegek; múmiamaszkok

kartus: shenu;

kárum: akkád rakpart vagy piachely

kaska: észak-anatóliai nép

kassúk: az I. bab din után uralkodó népcsop.

kaunakész: gör. fürtös gyapjúszövet, sumer királyi ruha anyaga

kenotáphium: olyan halott személy vagy embercsoport síremléke, akinek a maradványai máshol vannak eltemetve

khalkolitikum: kőrézkor; átmenet a neolitikum és a bronzkor között

kilenc íj: egy. az ellenség neve

klorit: puha szürke vagy fekete kő; zsírkő

kolah: maga kalap, a szászánida nemesek viselete

korümbosz: a szászánida királyok ismertetőjele, a királyi korona fölé tornyosuló hajgömb

kova: szilícium-ásvány;

kristályos pala: gandharai szobrok anyaga

kudurru: sztélé

kusánok (jüe-csi): iráni törzs, ie. 2. században elfoglalták Baktriát

küklopikus falrakás: szabálytalan kövekből, kötőanyag nélkül készült fal

kváderkő: kockakő, felületét nem szokás vakolni

lakhmidák: jemeni arab törzs, a szászánidák vazallusai

lamastu: madárkarmú, borzas, kutyafejű női démon akkád neve, aki az újszülöttekre veszedelmes

lamasszu: védőgéniusz (félig ember, félig állat szobor a bejáratnál)

latifundium: nagybirtok

lazúr: kék kő Afganisztánból

leletegyüttes: egy lelet együttes előfordulása más régészeti maradványokkal, ugyanabban a közegben

lépcsős szelvény: régészeti leletek térben elkülönülő csoportja

Levante: a Földközi tenger keleti térsége, partvidéke

libatio: italáldozat

loculus: fülke vagy kis terem koporsók, szarkofágok, hamvvedrek tárolására

logogramma: szóértékű jel

lugal: nagy ember, aka. király

luwijai: a hettitákhoz közel álló indoe. nyelv

málikum: tanácsadó; Eblában királyi cím

mammiszi: születés háza (Champollion találta ki)

mannaj: é-ny iráni nép az ie. 8. sz-ban,

marjannu: harcosok egy fajtája, hurri szó akkád alakja

masztaba: sima tetejű sír

meccéba: függőleges, egy tömbből álló kövek

medzsai: nomád nép Núbia keleti sivatagából – serpenyősírok kultúrája

Meluhha: valszeg India

mély-dombormű: bas-relief (lapos dombormű: low relief), ahol az alakok alig emelkednek ki a felületből, az ábrázolás körvonala van bemélyítve

menat: az uralkodók nyakban viselt gabonafüzére

menat-nyakék: széles, gyöngyfüzérnyaklánc, a hátán ellensúllyal

metopé: a fríz részét képező, sima, olyankor faragott kőlap

mina: súlymérték; kb. fél kg; 6o sekel (siqlum) = 1 mina, 6o mina = 1 talemntum (biltum)

muskénum: Hammurapi-kódex, aka az állam szolgája (nemesek?)

muu-táncos: halotti táncos

nadítum: papnők egy fajtája Hammurapi idején

nagy selyemút: India-Közép-Ázsia-Irán-Mezopotámia-Szíria-Róma

Nagy-tenger: Földközi-tenger

naosz: kőből készült fülke, ahol a király szobrát tartották

nebti: a kirékyi protokoll második neve, aka. a két úrnőé (Nehbet és Uadzset istennők védelme alatt áll)

nemesz: kék-fehér csíkos kendő, ureuszkígyóval

nemesz: királyi fejfedő, keselyű és kobra

neropolisz: halotti város

numen: isteni erő

numizmatika: éremtan

nümpaion: nyilvános ivókút

obeliszk: a napszimbólim egyik formája, eredetileg a benben-követ képvislete

obszidián: vulkáni vegy.

oktaetérisz: nyolc éves ciklus

olimpiász: két olimpia között eltelt négy éves ciklus, kezdete 776.

onager: vadszamár

oszthosztát: egyenesen álló; felállított kőlap, az asszír palotákban, pl.

osztrakon: cserépszavazás

palaestra: oszlopcsarnok

palimpszeszt: újra felhasznált papirusz

palinológa: megkövült virágporok vizsgálata

pecséthenger: mez. sajátosság, felirattal

per anh: a templomok azon része, ahol az iratokat másolták és tanulmányozták

peret: sarjadás; tavasz;

persea: babérfa

planconvex: az egyik oldalán lapos, a másik oldalán domború test

plánkonvex tégla: napon szárított vagy égetett tégla, alja lapos, teteje domború

pnüx: szabadtéri nyilvános gyűlések helye Göo-ban

porpülaia: bejárati csarnok

pótfej: a memphiszi temetkezési kellékek egy fajtája mészkőből megformált emberi fej, rendszerint kidolgozatlan fülekkel

presztizsjavak: olyan javak, aminek a társadalom nagy értéket tulajdonít

pronaosz: a görög templomok nyitott, oszlopos előcsarnoka

protaszisz: ómen-, törvényjellegű szövegeke, ha-akkor mondatszerkezet előtagja

psent: Felső (vörös)- és Alsó-Egyiptom (fehér) kettős koronája, alsó

Punt: Kelet-Afrika (Egyiptom)

rekhítmadár: bíbic; idegenek és alávetett népek jelképe

relief: dombormű

Res gestae: a megtett ügyek (elbeszélése); Augustus és I. Sáhpuhr önéletrajzi feliratának címe

riemchen (szíjtégla): az Uruk-korban használatos hosszúkás, négyzet keresztmetszetű tégla

rizalit: épületek homlokzat-vonalából előugró falrész, erősítő vagy díszítő rendeltetéssel

Roszetau: a szán útja, a sírok bejárata

rüthon: szarv formájú ivóedény

sa résé: fejhez tartozó; valszeg eunuch

sadúf: kétkarú, öntözéshez használt vízemelő, dálije

sat: a deben egytizenketted része

Semau: Felső-Egyiptom

semu: aratás (ősz)

skarlát áru: III. ée elején használt vörös és fekete festett kerámia

soványítás: a fazekasagyagba kerülő járulékos anyagok

stratigráfia: rétegek leírása, az ásatási rétegek vizsgálata

survey: adatfelvétel, felszíni ásatás

szaffsírok: sziklába vájt sírok nyugat-Thébában

szakkieh: vízkerék

szárnyas napkorong: Egyiptom, Levante, hettiták, Asszíriában Assur isten, majd Ahuramazda

szászánida dinasztia: isz. 226.

szatrapia: a Perzsa Birodalom tartománya

szed-ünnep: a királyi megújulás szertartása, amit eredetileg a harmincadik jubileumon ünnepelt meg

szeiszakhtheia: rendelkezés, amely felmenti a lakosságot az adó fizetése alól

szekhem-jogar: a fáraó, a vezér és más tisztviselők jelképe, Anubisz attribútuma

szekvencia: sorozat

szeleukida éra: 312 ősze, Szíria, 311 tavasza, Babilon

szem-papok: a szájmegnyitás szertartását végzik

szenmurv: mitikus lény, félig madár, félig ragadozó

szerdab: (arab: pince): az ókori masztabasrok egyik helysége, ahol a ká szobrait helyezik el

szereh: a palota jellegzetes, ki- és beszögellésekkel tarkított homlokzatának stilizált ábrázolása, ezt váltja fel a kartus

szerekh: téglalap, amibe a Hórusz-nevet írják

szíjtégla: kis négyzet keresztmetszetű, szélességénél többszörösen hosszabb, égetetlen agyagtégla, D-Mez-ban használták a 4. ée. végén

szillabárium: szótagírás

szisztrum: csörgő hangszer

szít samsi: akkád szó a napfelkeltére

szögmozaik: uruki kori faldíszítési minta

szpáhbád: az I. Khoszrau által létrehozott négy katonai övezet egyikének parancsnoka

szpeosz: ki, sziklába vájt templom

sztatér: gör. pénzérme

sztratigráfia: régészeti lelőhely rétegsora

sztratigráfia: réteg-leírás, rétegtan

szubsisztencia: létfenntartás

szukkalmah: dél-mez. udvari hivatalnok, majd az elámi király címe

szvasztika: őskor óta használt jelkép vagy dísz

talatát-kövek: az Amarna-korszakban használt kisméretű kövek építkezéshez

Ta-Mehu: Alsó-Egyiptom

tanúfal: ásatásoknál, az eredeti talajszinttől érintetlenül hagyott, egyenesre vágott fal, ahol pontosan megőrződik a rétegződés

tauf: ar. nyers agyagtömbökből, koloncokból rakott fal

tauf: döngölt agyagfal (arab)

tefra: vulkáni hamu

tell (tepe, hüyük, csoga, magula, tumba): domb, ami alatt találtak vmit

temékeny félhold: Elő-Ázsia térségében, „félkör”-alakban húzódó, nem összefüggő termékeny sáv Kánaántól (Seféla, Alföld) Dél-Mezopotámiáig; Breasteed;

temenosz: alapzat; templomkörzet

Tengerföld: déli, mocsaras terület (egy dinasztia neve)

tengeri népek: bizonytalan etnikai összetátelű népcs., a hettita birodalom összeomlásakor, elárasztotta Palesztinát és Szíriát

termésréz: rögök formájában előforduló természetes réz

terrakotta: égetett agyag

tetradrachma: 4 drachma értékű görög ezüstérme

theomachia: isten-harc

tholosz: földalatti, kerek sírkamra, monumentális bejárattal, záróköves álboltozattal, fallal kísért folysóval

toreutika: művészi domborítás

torusz: félkör keresztmetszésű, széles, domború tagozat, szegély, rendszerint egy oszlop talapzatán

transliteracio: igegen írásrendszer átbetűzése egy másik rendszerbe

transzhumantáció: legelőváltó állattartás, esetleg véndorló földművelés

trepanáció: koponyalékelés

triposz: háromláb

tumulusz: halomsír

turkománok: török nomád törzs

turtánu: az újasszír király vezető hivatalnoka

tutulus: díszkorong

uasz-jogar: a királyi hatalom jelképe, hosszú bot, amelynek végét Seth isten szent állatának feje díszíti, a
másik vége villa alakú

udzsat: Hórusz elpusztíthatatlan szeme

ujjbenyomással díszített kerámia

ureusz: Udzsat-istennő jelképe; ő védi a királyt

urigallu: jelvény, ugyanzet a kifejezést használják a főpap megnevezésére, de azt segallu-nak olvassák

usébti: kim, múmia alakú szobrocska; a túlvilágban az alantas munkát végzi

Via Maris: tengeri út Egyiptomból Szíriába, amely a tengerparti síkságon vezet

viaszos tábla: alacsony peremmel körülvett fa, vagy elefántcsont lap, amelynek felüleét viasszal töltötték ki, gyors feljegyzésekhez

vihára: buddhista kolostor

wardum: rabszolga (a király szolgája)

zsidó világteremtési éra: 3761. október 6.

zsírkő: viszonylag jól faragható kőfajta

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: