Egyéb nevezetes napok, böjt, gyásznapok

Egyéb emléknapok, nevezetes napok

1. A nap megszentelése – kidus háhámá – קידוש החמה
- minden 28. évben niszán újholdját követően a 4. napon, ezen a napon teremtetett a Tóra

2. A Hold megszentelése – kidus leváná – קידוש לבנה
- a hónap 3. és 14 napja között, amikor a Hold jól látható

3. Tíz bűnbánó nap: ászeret jemé tsuvá – עשרת יםי תשובה
- a megtérés tíz napja
- az új évvel kezdik, és az engesztelés napjával ér véget
- magába foglalja Gedaljá böjtjét és a megtérés szombatját
-
4. Ünnep utáni nap – iszru hág – אסרו חג
- a három zarándokünnepet (sálos regalim) követő nap
- békeáldozatok

5. Fák újéve – tu bisáv – ט”ו בשבט
- svát 15
- a Kneszet születésnapja, ekkor kezdődött 1949-ben az első ülésszak

6. Ádár hónap 7 – zájin ádár – ז” אדר
- Mózes születésének és halálának emléknapja

7. Susáni purim – שושן פורים
- Szúzai zsidóság örömünnepe – ld. Eszt.9,18

8. Második pészach – pészah seni – פסח שני
- ijár 14

9. Az ómerszámlálás 33. napja: lág báomer – ל”ג בעוצר
- ijár 18
- felfüggesztésre kerülnek a gyász-szokások
- a tanulók ünnepe

10. Három elkülönítő nap: sloset jemé hágbálá – שלושת ימי הגבלה
- sávuót előtti három nap, sziván 3-5

11. Áb 14 – tu beáv – ט”ו באב
- II-III. sz ünnep, csak az imarendben való változás

Gyásznapok, böjt

1. Gedaljá böjtje – com Gedaljá –
- tisri3
- Gedaljá helytartó emlékére (586-582)

2. Tévét1o – ászárá betévét –
- a soá áldozataira emlékeznek

3. Holokauszt áldozatainak emléknapja MO-n –
- ápr. 16

4. Az ómerszámlálás napjai – szfirát háomer –
- niszán16
- pészahtól sávuótig
- 3móz.22,15-16
- Rabbi Akiba 24.ooo tanítványát megölték a Bar Kochba felkelésben

5. Sziván 2o – káf sziván –
- 1171. máj 26 – Blois zsidóságának mártíromsága

6. Tamuz 17 – sivá ászár betammuz –
- Mózes ekkor törte össze a kőtáblákat

7. Három gyászhét – bén hámecárim –
- tamuz 17- áv 9
- 7o –ben a római légiók ekkor törnek be Jeruzsálembe

8. A kilenc nap – nájntég
- áv1-9
- Jeruzsálemi szentély pusztulására

9. Áv9 – tisá beáv –
- ezen a napon gyújtották fel az első szentélyt 586-ban

10. Kis jom kippur
- kiszlév, svát, ádár, niszán, sziván, tamuz, áv, és elul hónapok ros hodesei előtti nap
- étkezés és italfogyasztás tilalma

11. Eszter böjtje
- purimot megelőző napon

12. Elsőszülöttek böjtje
- pészah előtt

13. Hétfő-csütörtök-hétfő böjtök
- bét-hé-bét – beháb böjt
- ezek a kegyelem napjai, ezét kell ekkor böjtölni

14. Bocsánatkérő böjtök – szlihot – סליחות
- az újévet megelőző vasárnaptól újévig
- étkezés és italfogyasztás tilalma
- hajnali imák – szlihot

15. Betegségelhárító böjtök
- minden szökőévben szokás

About these ads